AR TIKĖTINA ?

    Anglų žurnalas “New Scientist” rašo, jog rusų spaudoje buvo pranešta apie įdomų įvykį. Viena moteris po stipraus elektros smūgio dvi paras buvo laikoma mirusia. Paskui ji atsigavo, bet pusę metų negalėjo užmigti. Vėliau jai pavyko užmigti. Ji viską matė kaip per rentgeno aparatą. Ji galėjo nustatyti diagnozę pačioms sudėtingiausioms ligoms. Kartą, pažvelgusi į laikraščio korespondento pilvą, pasakė, ką jis neseniai buvo valgęs.

KŪDIKIS SU DVIEM GALVOM

    28 metų Teherano gyventoja pagimdė kūdikį su dviem galvom. Jis turi dvi širdis, porą plaučių ir du stuburus, tačiau kūnas vienas. Kai viena galva verkia, kita gali ramiai miegoti.

KUO VAŽIUOTI PAVOJINGIAUSIA?

    Visi turbūti sutiks, kad pats pavojingiausias važiavimas yra automobiliu. Tai aiškiai įrodo statistikos. Pvz., pernai Austrijoje automobilių nelaimėse žuvo 1.335 žmonės, o traukinių avarijose — tik 49. Kelionės lėktuvais taip pat palyginti saugios. Kartą lėktuvui nusileidus aerouoste, pilotas per garsiakalbį pranešė: “Jūsų saugiausia kelionės dalis jau pasibaigė, dabar atsargiai vairuokite namo”.

VIDURŽEMIO JŪRA DAR NEMIRUSI

    Pastaraisiais metais ekologai Viduržemio jūrą vadino tarptautiniu Europos, Azijos ir Afrikos sąšlavynu. Sakė, kad ji tuoj taps Mirties jūra. Bet paskutiniu metu Viduržemio jūra pradėjo švarėti. Prieš dešimtį metų trečdalis visų paplūdimių buvo pavojingi atostogautojams. 120 pakrančių miestų visas atliekas versdavo tiesiog į jūrą. Dabar labai užteršta tik penktadalis visų paplūdimių. Jau statomi atliekų perdirbimo fabrikai. Daugelio kaimyninių valstybių vyriausybės uždraudė pilti į jūrą nuodingas atliekas iš gamyklų ir laivų.

    Dabar, pagal tarptautinį susitarimą, Viduržemio jūros šalys įsipareigoja steigti apsaugos zonas maždaug 500 rūšių gyvūnų, kuriems gresia išnykimas.

MOTERYS DAŽNIAU SERGA

    Lenkų spaudoje rašoma, kad moterys ilgiau gyvena negu vyrai, bet dažniau serga. Tokia išvada buvo Šveicarijoje atlikta specialių tyrimų. Pvz., alerginėmis ligomis serga 9% vyrų ir 27% moterų. Širdies ligomis (išskyrus infarktą) serga 17% moterų ir 3% vyrų. Moterys dukart dažniau peršąla ir dukart dažniau skundžiasi virškinimo sutrikimais.

NEVERSTI VAIKŲ, KAD VISKĄ SUVALGYTŲ

    Vakarų Vokietijos medicinos ir vaikų psichologijos specialistai nusprendė, kad yra klaida vaiką versti viską suvalgyti, kas padėta ant lėkštės. Tokiame amžiuje vieną dieną vaikas gali turėti “vilko apetitą”, kitą dieną — jokio. Vaiko organizmas pats žino, ko ir kiek jam reikia.

KIEK PASAULYJE KALBŲ

    Prancūzų mokslininkai ištyrė, kad dabar žmonija kalba 5.651 kalba ir tarme. Iš šių kalbų tik 500 yra sistemiškai ištyrinėtos. Apie 1.400 dialektų, pvz., tokių kaip Australijos aborigenų ar Šiaurės Amerikos indėnų, pamažu nyksta, nes vis mažiau žmonių juos vartoja. Apie du trečdaliai pasaulio kalbų neturi savo rašto. Daugiausia tarmių yra Himalajų rajone — 160. Afrikoje, ypač Nigerio upės baseine, — 280 kalbų. Tačiau rekordas priklauso Papua — Naujajai Gvinėjai, turinčiai tik šiek tiek daugiau kaip 3 milijonus gyventojų. Jie kalba 1.010 tarmių.

MOTERYS MUSULMONĖS

    Musulmonės vis labiau skverbiasi į visuomeninį ir politinį gyvenimą. Taip pat daugėja išsilavinusių ir profesijas pasiekusių moterų skaičius. Jau net moters paskyrimas į ministro postą daugelyje arabų šalių nėra naujiena. Bet štai žengtas dar vienas žingsnis link moterų lygiateisiškumo. Irane, vienoje iš pačių ortodoksiškiausių musulmoniškų šalių, moteris tapo dvasininke — mula.

    Gal tokį drąsų žingsni išprovokavo Irano-Irako karas. Moterys tose šalyse vis dažniau kviečiamos imtis ginklo. Karo lauke žuvusieji laidojami labai iškilmingai, su religinėmis apeigomis. Tokiose apeigose 1987 m. drauge su trimis dvasininkais vyrais pirmą kartą dalyvavo ir moteris. Ji palydėjo į paskutinę kelionę žuvusias moteris kovotojas. Toji moteris yra viena iš 53 absolvenčių specialios dvasinės mokyklos, kuri įsteigta Irane ir globojama ajatolos Chomeini dukters Faridos Mustafi.

AR JIE KIŠA GALVĄ Į SMĖLĮ ?

    Vis būdavo pasakojama, kad stručiai (“Štrausai”), ištikus pavojui, kiša galvą į smėlį, manydami, kad jeigu jie nemato pavojaus, tai to pavojaus ir nebus. Bet australų mokslininkai galutinai sugriovė šį mitą. Jie ilgai stebėjo stručius viename dideliame jų ūkyje. Paaiškėjo, kad stručiai nulenkia žemyn galvą tik tam, kad pailsėtų jų nepaprastai ilgo kaklo raumenys. Jie taip intensyviai kvėpuoja, kad, įkišę galvą į smėlį, bematant uždustų.