Mergina kviečia draugę į vestuves:

     —    Brangioji, gyvenu penktame aukšte. Skambutis neveikia. Todėl atvažiavusi padaužyk duris keliu.

     —    Kodėl keliu? — klausia nustebusi draugė.

     —    Na, nejaugi tuščiomis rankomis atvažiuosi?

***

     Visa šeima valgė iškilmingus pietus. Mažas Petriukas siekė imti sviestą antrame stalo krašte. Motina jam sako:

     —    Kas yra, Petriuk? Ar tu liežuvio neturi?

     —    Turiu, bet ranka yra ilgesnė už liežuvį, — ramiai atsako Petriukas.

***

     Stalinas, Trumanas ir Čiurčilis mirė tuo pačiu metu ir atėjo prie dangaus vartų. Šv. Petras paklausė, ar jie neturi kokio paskutinio prašymo.

     Pirmiausia paprašė Stalinas:

     —    Noriu, kad Amerika su savo kapitalizmu nusmegtų skradžiai į žemę!

     Paskui prabilo Trumanas:

     —    Tegul Maskva su Kremliumi, priespaudos ir neteisybės šaltinis, išnyksta nuo šios žemės paviršiaus!

     Šv. Petro veidas apsigaubė tamsiu šešėliu. Jis liūdnai klausia Čiurčilį, ko jis pageidautų.

     —    Jeigu šių dviejų džentelmenų prašymai bus išklausyti, — atsako Čiurčilis, — tai man belieka tik paprašyti gero cigaro.

***

     —    Ar tavo žmona vis dar tebeturi nervinius priepuolius?

     —    Jau nebeturi. Mūsų šeimos gydytojas ją pagydė nuostabiu receptu.

     —    Įdomu, koks tas receptas?

     —    Jis mano žmonai pasakė, kad tokie priepuoliai yra senėjimo ženklas.

* * *

     Kaltinamasis prašo atidėti jo bylos svarstymą kitai dienai, nes negalėjo atvykti jo advokatas. Teisėjas sako:

     —    Nesuprantu, kam šioje byloje reikalingas advokatas. Juk buvai sugautas nusikaltimo vietoje ir pats prisipažinai, kad pavogei. Ką naujo šiuo reikalu galėtų pasakyti advokatas?

     —    Tai ir man pačiam būtų įdomu išgirsti, ponas teisėjau, — ramiai atsakė kaltinamasis.