CHIARA LUBICH

     “Kas turi dvejus marškinius, tepasidalija su neturinčiu, ir kas turi ko valgyti, tegul taip pat daro” (Lk 3, 11).

     Tuos žodžius sakė Jonas Krikštytojas minioms, susirinkusioms prie Jordano upės krikštytis. Jų tarpe buvo ir muitininkų. Kadangi jie rinko mokesčius Romos valdžiai, visuomenės buvo laikomi viešais nusidėjėliais. Minioje buvo taip pat ir kareivių. Jie gi buvo laikomi kaip asmenys, esantys “toli nuo Dievo”, nes kilę iš pagonių. Tačiau Lukas kreipia dėmesį į jų gerą valią, kai jie klausė Krikštytoją: ką jie turėtų daryti, kad atsiverstų ir galėtų priimti Mesiją?

     Žmonės, apie kuriuos manoma, kad jie yra toli nuo Dievo, kaip moteris, kuri buvo sugauta svetimaujant, gerasis nusikaltėlis, nukryžiuotas šalia Jėzaus, ir kiti tolygūs iš tikrųjų dažnai yra labiausiai atviri Evangelijai.

     Tas Krikštytojo raginimas su konkrečiais patarimais ir yra jo atsakymas geros valios žmonėms. Lukas, aprašydamas tą sceną, padeda mums geriau suprasti, kad širdies paruošimas Jėzui pasireiškia ne gražiais žodžiais ir jausmų išsiliejimu, bet Dievo valios vykdymu, ypač mylint kitus, konkrečiai rodant jiems mūsų solidarumą, dalinantis gėrybėmis, maistu, drabužiais, pastoge, padedant tiems, kurie stokoja esminių dalykų. Taip vėliau mokė Jėzus.

     Iš tikrųjų artimo meilė krikščionio gyvenime, visose situacijose ir veikloje yra svarbesnė, negu ilgos maldos, varginanti atgaila ar atsižadėjimas profesijos bei užsiėmimo, kurie taip pat savyje yra geri.

     Evangelistas nori, kad suprastume kitą svarbų mokymą, jog draugystė su Dievu ir šventumas nėra rezervuoti tik privilegijuotai asmenų kategorijai ar apriboti ypatingai gyvenimo situacijai. Tas mokymas yra atviras visiems.

     Prie to jis dar prideda, kad autentiškas krikščionio gyvenimo pavyzdys, pagrįstas artimo meile, lengvai suprantamas ir veikia tuos, kurie laikomi nutolusiais nuo Dievo.

     Kaip mes turėtumėm pagal tuos Jono Krikštytojo žodžius gyventi? Turime mylėti konkrečiai...

     Turime mylėti konkrečiai ir būti budrūs, kad mūsų artimo meilė nesiribotų tik žodžiais, bet reikštųsi veiksmais, dideliais ar mažais.

Iš anglų kalbos išvertė Kostas Paulius.