DANGUOLĖ SADŪNAITĖ

*

bijūnai nužydėjo...
 liko tiktai
šilkinė skara
           žolėje
ir naktis

puldinėjanti nuo lango
           prie lango...

Saulė

ak, kaip garsiai
 jos klumpės terška
               šį rytą
akmenimis grįstomis
               gatvėmis...

Akacijos

už kiemo,
prie mūrinės sienos,
akacijos žydi...
............
o, jos man padeda
su savim geriau
susišnekėti...

*

kaip žalios piemenų
                 palapinės,
debesys vakaruose...
........
ateik, lietuti,
ir vėl!
patrepsėti
po mano langu....