(Jaunimo konkurse I premiją laimėjęs straipsnis)

Edvyna Valkiūnaitė

Ši tema yra sunkiai sprendžiama, nes kiekvienas jaunuolis, kiekviena jaunuolė savarankiškai tvarko savo gyvenimą. Gyvename demokratiškame krašte, kur yra per geras ir per laisvas gyvenimas visiems — tiek jauniems, tiek ir vyresniems. Tad iš per didelės laisvės daugumas jaunimo pradeda gana savarankiškai ir laisvai, nedaug galvodamas, o labiau jausmams pasiduodamas, gyventi, savo gyvenimą pakreipdamas į nelabai gerą pusę.

Jaunimas nuo pat mažens turėtų gyventi tėvų ir gerų draugų įtakoje, o vėliau, kiek tai įmanoma, taikytis prie gyvenamos aplinkos, nes žmogus juk negali būti visiškai skirtingas nuo visų kitų. Tokiu atveju jis būtų kitų pajuokiamas ir neturėtų jokių draugų.

Edvyna Valkiūnaitė

Jau nuo pat jaunystės jaunimas paprastai apsisprendžia, ką gyvenime darys, ką veiks, su kuo turėtų draugauti ir palaikyti ryšius. Bet ilgainiui, keičiantis aplinkybėmis, keičiasi ir jaunuolio ar jaunuolės gyvenimas. Nedaug jaunimo pasilieka prie savo ankstyvoje jaunystėje pasirinktų tikslų, nes draugų įtaka turi labai daug reikšmės bręstančiam jaunuoliui ar jaunuolei, ypač šiame laisvės krašte. Čia jaunimas, dar kaip reikiant nesubrendęs, pradeda galvoti apie automobilį, pinigus, cigaretes, narkotikus ir tariamą “meilę”. Tai didelė klaida, kurią vėliau gana sunku atitaisyti, nes kaipgi čia skirsies iš kitų? Jūk tai gyvenimo džiaugsmas, malonumas!

Draugų įtaką jaunimui bandysiu pavaizduoti pavyzdžiais. Viena didžiausių nelaimių Amerikoje, ypač jaunimui, yra narkotikų vartojimas. Jais daugiau užsiiminėja berniukai negu mergaitės. Vienas, pabandęs ir gerai jausdamasis, ieško draugų ir, jų radęs, pradeda vis daugiau jaunimo įtraukti į narkomaniją. Je kuris išdrįsta pasakyti “ne”, iš tokio kiti juokiasi, vadindami “chicken” ir pan. Žinoma, toks jaunuolis prie tos grupės priklausyti ir būti jų draugu negali. Jis turi ieškoti kitų draugų.

Kita didelė nelaimė — tai rūkymas. Visur girdime ir skaitome, kad rūkyti yra nesveika, kad rūkantis gali gauti plaučių vėžį. Visur ant cigarečių pakelių perspėjama, nurodoma rūkymo pavojai sveikatai, bet jaunimas į tai nekreipia daug dėmesio, nori pasirodyti esąs “cool” ir net demonstruodamas rūko, norėdamas parodyti kad jis jau “vyras” ar “moteris”. Čia daugiau pasireiškia jaunos mergaitės, stengdamosis ir kitas įkalbėti, kaip yra malonu užtraukti “dūmelį”. Nerūkančios vengia tokių draugysčių ir vėl nuo jų šalinasi, ieškodamos nerūkančių draugių.

Taip pat ir alkoholiniai gėrimai kenkia sveikatai. Bet jaunimas, beveik be išimties, mėgsta išgerti ir parodyti, koks jis yra “mandras”. Draugai dažniausiai ieško mėgstančių išgerti mergaičių, nes tada lengviau rišasi kalba, lengviau prie visko prieiti. O kai reikia mašiną vairuoti, galva neblaivi, protas mažiau veikia ir įvyksta šimtai bei tūkstančiai nelaimių, užsimušimų, susižeidimų ir daug lieka invalidų. Tai vis draugų įtaka vieni kitiems ir noras pasirodyti, kad “aš galiu gerti”.

Truputį vyresniems jaunuoliams ir jaunuolėms didelę reikšmę turi televizija ir kinai. Čia beveik nėra valdžios kontrolės, tad televizija ir kinai, norėdami uždirbti daugiau pinigų, reklamuoja ir rodo daug visokių blogybių, kurias jaunimas dažnai pasisavina, bando imituoti. Žinoma, visa tai dažniausiai baigiasi liūdnai.

Jaunimas labai linkęs kitus imituoti. Štai, pvz., jeigu viena mergaitė turį kokį ypatingesnį daiktą, drabužį, šukuoseną, tuoj ir kitos mergaitės ją pamėgdžioja, norėdamos parodyti, kad ir jos tai gali. Tai didžiausia tuštybė, bet jaunimo tarpe tai dažnas reiškinys. Čia, žinoma, įtaka į kitus draugus nėra tokia didelė, nes ne visi yra finansiškai pajėgūs turėti viską, ko norėtų. Draugus reikėtų rinktis ne pagal apsirengimą, bet pagal protą ir elgesį.

Didelė nelaimė yra seksas, kuris čia yra virtęs tikra baisenybe, dėl kurios ir valdžia yra labai susirūpinusi. Kai jaunuolė turi berniuką, draugą, tai jos draugės vis kalbina su juo turėti lytinius santykius. Juk čia nėra nieko blogo, jos aiškina, tik reikia pabandyti. Draugės kartais tiesiog verčia tai daryti, nors ta mergaitė nenori, bijo ir dar turi dorovės jausmą. Bet, nenorėdama būti pajuokta, nenorėdama netekti tų “draugių” ar “draugų”, kartais susigundo... Ir kuo visa tai baigiasi? Dažniausiai abortu. Gyvenimas visam laikui sugadintas. Mergaitė kenčia, o vyrukas tik juokiasi ir ieško kitos aukos. Todėl yra labai svarbu mokėti ir nebijoti ištarti griežtą NE! Toks ištvirkęs jaunuolis pasitrauks nuo tos mergaitės, o ji bus laiminga, kad nesuklupo ir nesusigundė tuščiomis jo kalbomis, kad išvengė didelės nelaimės. Gal tokių atsitikimų ne taip jau daug, bet vis dėlto pasitaiko.

Bet yra ir kitokių jaunuolių, kurie visai priešingai galvoja ir elgiasi. Jiems svarbu ne tiek visokie gyvenimo malonumai ir netinkamos draugystės, kiek jų gyvenimo ateitis. Pirmiausia jie nori baigti mokslus, įsigyti profesiją, turėti gerų draugų ir tik tada pradėti laisvą gyvenimą. Tokie jaunuoliai pasižymi tvarkingumu, geru elgesiu, padoriu apsirengimu, yra mandagūs, švarūs, pavyzdingi. Tokius jaunuolius mėgsta žmonės, nori su jais bendrauti, kalbėtis, bendradarbiauti. Ir kiekvieno tėvai puikiai žino, kad jų vaikai, su tokiais jaunuoliais draugaudami, nebus nei girtuokliai, nei narkotikų vergai, nei vagys, nei ištvirkėliai.

Tokių pavyzdžių yra daug. Čia paminėjome tik dviejų priešingų rūšių draugus ir draugystes bei jų įtaką vieni kitiems. Sakoma “kaip pasiklosi, taip išmiegosi”, arba: “pasakyk, su kuo draugauji, ir aš tau pasakysiu, koks tu esi”. Reikia daug kur eiti, dalyvauti, bet reikia turėti ribas, kur, kaip ir kiek kas galima daryti. Reikia naudoti protą ir skirti, kas galima ir kas ne. Tada ir gyvenimas bus malonesnis, įdomesnis, ir vėliau nebus jokių priekaištų, jokių sąžinės graužimų.