Prisiseki, lietuvi, gedulo spalvą.
      Šiandie liūdnos švinta tau sukaktuvės:
      Prieš metus vergovėn tau pajungė galvą
      Atėjūnų tankai, kardai ir durtuvai.


      Meni, kaip dundėjo tėvynės keliai
      Ir svetimo krašto plienas žvangėjo, -
      Ir merkėsi saulės karšti spinduliai
      Nuo juodo gimtinės šalies pavergėjo.

      Tylūs, paniurę pulkai alkani,
      Žvairaakiai veidai ir spalvota oda...
      Nuo to laiko vis vien, kur esi, kur eini,
      Jie, kaip šiurpūs šešėliai, su tavim visada.

      Nuo to laiko tau kažkas į širdį įsmigo,
      Įsiėdė į kraują, kaip nuodinga rakštis,
      Nei šviesos, nei ramybės tavy nebeliko,
      Tik rūpestis, baimė, klaikuma ir naktis.

      Paniekintas glūdi veidmainystės klane,
      Pasotintas šmeižto, apgaulės ir melo.
      Gyvenimas kybo ties juoda bedugne,
      Toks menkas, trapus ir sunykęs be galo.

      Praėjo tie metai aikščių, gatvių triukšme,
      Nebeteko žavumo nei žygiai, nei aukos.
      Žengia šiurpūs vaiduokliai tolyn savaime,
      Tik prieblandoj kaukės su pašaipa raukos.

1941. VI. 15. V. Mykolaitis-Putinas

“Laiškų lietuviams” metinės šventės meniną programą atlikąs Pedagoginio lituanistikos instituto Etninis ansamblis. Viršutinėje nuotraukoje su ansambliu solo dainuoja Saulė Jautakaitė (iš Lietuvos).