Šių metų rugsėjo mėn. 2 d. sueina lygiai 80 metų nuo dail. Pauliaus Augiaus (Augustinavičiaus) gimimo. Šį “Laiškų lietuviams” numerį iliustruojame jo kūrinių nuotraukomis.

     Paulius Augius gimė ir vaikystę praleido Žemaičių Kalvarijoje, kur kasmetiniai atlaidai su maldininkų būriais, giesmės, procesijos, kryžiaus keliai, pakelių koplytėlės pasiliko jo atmintyje ir darė aiškią įtaką jo kūrybai. Persikėlęs su šeima į Telšius, čia baigė gimnaziją ir 1929 m. įstojo į Kauno Meno mokyklą, kurioje tada dėstė mūsų meno veteranai: Adomas Galdikas, Adomas Varnas, Antanas Žmuidzinavičius ir kiti. Čia jis mokėsi šešerius metus. Baigęs Meno mokyklą 1935 m., rudenį išvyksta į Paryžių gilinti meno studijų. Paryžius jam nepadaro didelės įtakos, jis pasilieka ištikimas lietuviškai dvasiai. Paryžiuje jis studijuoja grafiką ir spaudos meną. Jo diplominis darbas Paryžiuje — “Žemaičių vestuvės” (spalvoti medžio raižiniai). 1938 m. dailės parodoje Kaune jis laimi už grafiką I premiją.

     Paulius Augius visą gyvenimą pasiliko ištikimas savo pamėgtai meno sričiai — medžio ir lino raižiniams. Jis taip pat dėstė Kauno taikomosios dailės institute, rašė spaudoje dailės klausimais.

     Paulius Augius buvo malonaus charakterio, draugiškas, pareigingas, pavyzdingas šeimos tėvas ir vyras. Mirė 1960 m. smegenų vėžiu, tesirgęs vos tris savaites.