Pavojus didelis, bet tylima

     Kaip žinoma, Černobylio atominės elektrinės avarijos metu sprogęs reaktorius buvo užpilamas ir švinu. Tačiau didelė švino dalis pasklido ir nusėdo įvairiuose rajonuose, taip pat ir Gudijoje. Yra reali grėsmė apsinuodyti švinu, cheminiais junginiais, kaip radiacijos priedu, nors apie tai niekas nekalba, informacija laikoma didele paslaptimi. Kieno tai politika? Kam ji naudinga? Matyt, tik pačiai Atominės energijos minsterijai. Bet argi apie šią grėsmę gali tylėti ir medikai? — klausiama “Medicinskaja gazeta”.

Įdomus atradimas

     Sovietų mokslininkai skelbia naujas žinias apie žmogaus odos savybes. Išprakaitavusi oda maždaug dvi minutes, yra atvira skystoms medžiagoms. Mat tas dvi minutes prakaito kanalai būna atviri ir ne tik praleidžia, bet tiesiog siurbia vidun visokius skysčius. Todėl į audinių skystį, limfą ir kraują gali patekti ir naudingų, ir žalingų organizmui medžiagų — oda būna tarsi neužgijusi žaizda. Kai pirtyje įkaitęs žmogus pasineria į baseiną, jo oda per dvi minutes įsiurbia apie 10 mililitrų vandens. Taigi karštą dieną suprakaitavusiems pavojinga vėsintis įvairiuose vandens telkiniuose, kur gali būti visokių bakterijų. Jei žmogus atvės pavėsyje ar po vėsiu dušu, jo oda vėl taps patikima apsauga. Svarbu atminti: oda atvira tik tuo momentu, kai žmogus liaujasi prakaitavęs.

Pavojai nykstant žemėje medžiams

     Džiunglės apima maždaug 8% žėmės paviršiaus. Per pastaruosius 40 metų buvo iškirsta beveik pusė visų džiunglių, dal ar kasmet iškertama apie 8 milijonai hektarų. O juk kiekvienas hektaras — tai apie 40 tonų deguonies, kurį teikia medžiai. Mokslininkai apskaičiavo: kad būtų sugerti 5 milijardai tonų anglies dioksido, kurį į atmosferą kasmet išmeta degantis kuras, reikėtų medžiais apsodinti Australijos dydžio teritoriją.

Nepastovus širdies ritmas — geriau

     Harvardo universiteto profesorius A. Goldbergeris, tyrinėjęs sveikų ir ligonių širdį, mano, kad pastovus ir tikslus širdies ritmas yra ne sveikatos, bet ligos pažymys. Sveiko žmogaus širdies dūžių intervalai yra skirtingi, nuolat svyruojantys, o mirštančio žmogaus širdies ritmo intervalai yra stebėtinai vienodi. Taigi sveika širdis elgiasi “chaotiškai”, atsižvelgdama į besikeičiančius organizmo poreikius.

Kairiarankiai trumpiau gyvena

     Dešiniarankiai ir kairiarankiai skiriasi daugeliu požymių, tarp jų ir gyvenimo trukme. Tarp žmonių iki 20 metų kairiarankių yra 13%. O tarp 50 -mečių — tik 5%; jų beveik nėra tarp 90-mečių. Kalifornijos ir Britų Kolumbijos universitetuose imta tyrinėti, kaip smegenų funkcijų asimetrija veikia gyvenimo trukmę. Surasta įvairių priežasčių, iš kurių viena: dažnesnės kairiarankių traumos dešiniarankiams pritaikytame mūsų gyvenime.

■ Lietuvos aukščiausiojo teismo teisminė baudžiamųjų bylų kolegija 1989 m. vasario 20 d. pripažino, kad kaltinimai arkiv. Mečislovui Reiniui, už kuriuos jis 1947 m. lapkričio 15 d. buvo nubaustas, buvo nepagrįsti. Tą teismo sprendimą panaikino ir arkiv. M. Reinį reabilitavo.