→     Buvo Brežnevo šventė. Susirinkę svečiai jį sveikino. Bet vienas šiek tiek įkaušęs vyrukas jį “pasveikino” tokiais žodžiais: “Brežnevai, tu esi kvailas!”. Žinoma, jį tuoj suėmė. Paskui buvo teismas. Teisėjo sprendimas buvo toks: “Už mūsų valstybės vadovo viešą įžeidimą — vieni metai kalėjimo, o už valstybinės paslapties išdavimą — dešimt metų!”

→     Stalino laikais atvažiavo į vienos mokyklos šventę aukštas pareigūnas ir norėjo sužinoti apie mokinių politinį išsilavinimą. Direktorius pradėjo klausinėti mokinius:

     —    Kas jūs esate?

     —    Tarybiniai piliečiai! — visi atsako choru.

     —    O ką jūs labiausiai mylite?

     —    Tarybų sąjungą!

     —    Už ką jūs ją mylite?

     —    Ji mus išvadavo iš fašistų!

     Paskui svečias paklausė:

     —    Ko jūs labiausiai neapkenčiate?

     —    Labiausiai neapkenčiame Amerikos! — atsakė mokiniai.

     —    O dėl ko jos neapkenčiate?

     —    Dėl to, kad ji mūsų dar neišvadavo iš komunistų!

→     Karvė sutinka kiškį ir, jį pašiepdama, sako:

     —    Tu toks mažiukas ir jau su ūsais.

     Kiškis jai atkerta:

     —    O tu tokia didelė ir dar be liemenėlės!

→     Psichiatrinės ligoninės direktorius giriasi atėjusiam aplankyti svečiui, kad pacientai daro didelę pažangą, pradeda vis geriau ir geriau protauti. Norėdamas tai įrodyti, jis pasišaukia vieną pacientą ir jam sako:

     —    Praėjusį sekmadienį aš ėjau pasivaikščioti. Kažkoks piktadarys man nukirto galvą. Tada aš nuėjau į krautuvę, nusipirkau adatą ir siūlų, prisisiuvau galvą ir grįžau namo. Pasakyk man, ar tai yra galima, ar įmanoma taip padaryti?

     —    Jokiu būdu! — atsako pacientas.

     —    Matote, — giriasi direktorius, — kaip jis supranta.

     Paskui direktorius vėl kreipiasi į pacientą:

     —    O dėl ko tu manai, kad tai neįmanoma padaryti?

     —    Juk sekmadieniais krautuvės uždarytos! — atsako pacientas.