Dauguma Lietuvos parlamentarų nutaria paskelbti karą Sovietų Sąjungai. Kiti labai nustemba:

—    Ką? Juk aišku, kad pralaimėsim!

Karo šalininkai jiems šaltai aiškina:

—    Žiūrėkit, Švedija kariavo su Rusija. Nelaimėjo, bet kaip dabar gerai gyvena. Napoleonas pralaimėjo karą su Rusija, bet dabar Prancūzija daug geriau gyvena negu Rusija. Vokietija buvo sutriuškinta, o dabar puikiai gyvena.

Nutariama balsuoti už karo paskelbimą. Visi pakelia rankas, tik Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Landsbergis susilaiko. Kiti nustebę jį klausia:

—    Pirmininke, dėl ko nebalsuojate?

Landsbergis susimąstęs flegmatiškai atsako:

—    O kas bus, jeigu laimėsime?

***

Lietuvoje įėjusi į krautuvę moteriškė sako:

—    Prašau man duoti tris gabaliukus sviesto. Noriu kepti napoleoną.

Pardavėja atsako:

—    Sviesto neturime. Imkite tris gabaliukus margarino — galėsite kepti brežnevą.

***

Lietuvoje žmogus semia kibiru vandenį iš kūdros ir pila žemėn. Praeivis klausia:

—    Ką gi tu čia, žmogau, darai?

—    Noriu išsemti vandenį iš balos!

—    Ką? Ar iš proto išsikraustei?

—    Išsikraustytum ir tu, jeigu paskandintum muilą.

* * *

—    Po penkerių vedybinio gyvenimo metų žmona pasakė, kad aš jai brangiausias iš visų!

Čia priėjo Kindziulis ir tarė:

—    Vadinas, jau turi su kuo palyginti.

***

Moteriškė giria kitą moteriškę, ką tik išėjusią iš kirpyklos:

—    Kaip tu šiandien puikiai atrodai... Ir plaukus taip gražiai susidėjusi.

Čia priėjo Kindziulis ir tarė:

—    Ne susidėjusi, bet užsidėjusi.