Medžiai liūdni ir be lapų
Graudųjį liūdesį gieda

Prarastą vasarą,
Prarastą saulę ir žiedą.

Bet iš toliosios šiaurės atlėkęs
Atsimuša vėjas
Į dieviško Kūdikio šypsnį

Nutyla gražiai sušvelnėjęs.

Ir nuo to šypsnio saulėto
Audros nurimo, ir gėlės,
Jau, rodos, seniai išmirę,
Žydėti vėl kėlės.

Alfonsas Tyruolis