Algiukas mėgo smuiku groti. Jam pradėjus groti, šuo pradėdavo staugti.

—    Algi, — sako tėvas, — ar tu negalėtum ką nors groti, ko tas šuo nemoka akompanuoti?

* * *

Iš Maskvos čekų dvasinei vadovybei atėjo raštas, kad jie pakeistų Šv. Vito katedros vardą į Šv. Leonido.

—    Kas buvo tas šventasis Leonidas? — pasiteiravo čekai.

—    Nežinote? Tai mūsų šviesusis draugas Leonidas Brežnevas, — atrėžė rusai.

—    Gerai. Atsiųskite to šventojo relikvijas, ir mes su didžiausiu džiaugsmu pakeisime katedros vardą, — atsakė čekai.

* * *

—    Ar jūsų mokykloje yra problemų su narkotikais? — klausė berniukas gretimos mokyklos mergaitę.

—    Jokių problemų mes neturime, — atsakė mergaitė, — aš galiu jų gauti, kada tik noriu.

* * *

Tikybos mokytojas klausia berniuką, ar jų šeimoje meldžiamasi prieš pietus.

—    Mums nereikia melstis, — atsako berniukas, — nes mūsų mama yra gera virėja.

* * *

Psichiatras nori ištirti pacientą. Jis klausia:

—    Jei aš tau nupjausiu vieną ausį, ar tu matysi?

—    Matysiu.

—    O jei nupjausiu abi ausis, ar matysi?

—    Ne.

—    Kodėl?

—    Kepurė užsmuks ant akių.

* * *

Į mokyklą atėjęs politrukas nori patikrinti mokinių susipratimą. Jis klausia vieną mokinį:

—    Kas yra tavo tikrasis tėvas?

—    Stalinas! — visai negalvodamas atrėžia berniukas.

—    O tavo motina?

—    Sovietų Sąjunga!

—    Kuo tu norėtum būti, kai užaugsi?

—    Našlaičiu!