Žmona vyrui, einant iš kino salės:

     —    Ar tu negalėtum manęs taip mylėti, kaip tas vyras filme mylėjo tą moterį?

     —    Kokia tu naivi. Ar tu žinai, kiek jam už tą meilę moka?

***

     Patark man, kokią staigmeną galėčiau padaryti savo sužadėtiniui jo gimtadienio proga? — klausė sužadėtinė savo draugę.

     —    Parodyk jam savo gimimo metrikus.

***

     —    Kai aš užaugsiu, tai būsiu gydytojas, — gyrėsi Algis savo broliukui.

     —    O, tai gerai. Tada aš būsiu laidotuvių direktorius ir laidosiu visus tavo pacientus.

***

     —    Kokios tautybės buvo Adomas ir Ieva?

     —    Rusai.

     —    Dėl ko?

     —    Juk juodu vaikščiojo nuogi, visuomet buvo alkani, nes net pavogę valgė Dievo uždraustą vaisių. Jie neturėjo nė stogo virš galvos, bet užsispyrę tvirtino, kad gyveną rojuje.

***

     —    Koks skirtumas tarp žvirblio čirškėjimo ir lakštingalos čiulbėjimo?

    —    Skirtumas nėra didelis: juodu abu yra baigę tą pačią dainavimo mokyklą, tik žvirblis ją baigęs neakivaizdiniu būdu.

***

    —    Ar tu, Jonuk, gražiai elgeisi bažnyčioje per mišias?

    —    Taip, močiute; kai vienas ponas man pasiūlė tokį krepšiuką su pinigais, tai aš labai mandagiai padėkojau ir jo neėmiau.

***

    —    Koks skirtumas tarp biografijos ir autobiografijos? — klausia mokytojas mokinuką.

    —    Biografija yra žmogaus gyvenimo aprašymas, — atsako mokinukas, — o autobiografija — automobilio.

***

    Du vaikai vienas kitam giriasi, kokios yra gražios jų motinos. Vienas sako:

    —    Mano mama baisiai graži.

    Kitas atsako:

    —    O mano dar baisesnė.