Šio mėn. 4 dieną yra Šv. Kazimiero šventė. Jis yra Lietuvos globėjas. Ypatingu savo globėju jį pasirinko Lietuvos jaunimas, lietuviai skautai ir Amerikoje Lietuvos vyčiai. Ar jį globėju visi pasirinko tik dėl to, kad tai vienintelis Lietuvos šventasis? Turbūt ne tik dėl to. Argi gali kas nors būti geresnis mūsų tautos globėjas negu Lietuvos didžiojo kunigaikščio sūnus? O jaunimui jis taip pat labai tinkamas, nes pats buvo jaunuolis — mirė būdamas tik 25 metų amžiaus. Organizacijos, kurių ideologija remiasi Dievo ir tėvynės meile bei tarnyba, taip pat negali rasti tinkamesnio globėjo ir pavyzdžio. Šv. Kazimieras pasižymėjo ir Dievo, ir tėvynės meile.

     Po persitvarkymo Lietuvoje stengiamasi grįžti prie tų dviejų didžiausių vertybių: Dievo ir Tėvynės. Persekiojimo ir stagnacijos laikais šios vertybės buvo plėšiamos iš žmonių širdžių. Sumenkėjo ir lietuvių kalba, pasidavusi svetimoms įtakoms. Tad Lietuvos gerove ir lietuvių kalbos kultūra besidomintieji šiuos metus paskelbė Lietuvių kalbos metais. O Lietuvos vyskupai juos paskelbė Dekalogo — Dešimties Dievo įsakymų metais, nes tie įsakymai daugelio jau buvo pamiršti.

     Daugiau susidomėję lietuvių kalba ir Dievo įsakymais tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje, mes labiau suartėsime vieni su kitais. O mums vienybė dabar labai reikalinga, kovojant už Dievą ir Tėvynę. Puikiausias pavyzdys ir paskatinimas šioje kovoje mums bus Šv. Kazimieras.

     Dažnai mes skundžiamės, kad dabartinės mūsų gyvenimo sąlygos ir Lietuvoje, ir išeivijoje nėra palankios nei lietuvių kalbai, nei religijai. Bet ar geresnėje aplinkoje gyveno ir tapo šventuoju šv. Kazimieras? Jis gyveno karališkame dvare, kur buvo nuolatinės puotos, lėbavimai, kur skambėjo svetimos kalbos. O vis dėlto šv. Kazimieras toje aplinkoje blizgėjo kaip auksas pelenuose.

     Tad ir mūsų pasiteisinimai neturi pagrindo. Labai teisingai J. Girnius savo knygoje “Tauta ir tautinė ištikimybė” pastebi, kad jokia aplinka nėra tokia stipri, kad galėtų visiškai pavergti žmogaus dvasią, bet žmogaus dvasia yra pakankamai stipri triumfuoti ir pavergti bet kokią aplinką.

Viena iš lubų freskų Šv. Kazimiero koplyčioje    J. Grikienio nuotr.