(Prie Ledjūrio tenai mes sėdėjome ir verkėme,
    Kai atsimindavome Tėvynę.
    Už speigračio mes palikome savo kankles,
    O tie, kurie buvo mus išvežę,
    Reikalavo iš mūsų linksmumo...

(Pagal 136 psalmę)

1989 m. liepos mėnesį buvo suruošta ekspedicija į Arktiką, tik ne šiaurės ašigalio ieškoti, o tremtinių kaulų...

Kelios šio numerio iliustracijos yra Tit-Ary ir Bykov Mis, prie Laptevų jūros, vaizdai, kur pirmųjų trėmimų metais būriai mūsų tautiečių buvo atvežti ir parduoti vergais Ledjūrio žuvies apdirbimo trestui po 240 rublių už žmogų! Tai vyko ne Asurbanipalo ir ne Džingis Chano laikais, bet dvidešimtame erdvių ir demokratijų amžiuje...

Dabar ten pastatytas meniškas paminklas (žiūr. 110 psl.), kurio pamate yra įmūryta saujelė žemės iš Lietuvos. Paminklas pagamintas iš titano metalo vamzdžių, kurie, ašigalio vėjams pučiant, ošia-siaudžia gedulo giesmę tremtinių atminimui.

Fotografas — R. Urbakavičius. Nuotraukas dovanojo buvusi Bykov Mis tremtinė Danutė Endziulaitytė.