Sovietiniai anekdotai

Rusai išrado ir padarė labai pažangų kompiuterį, kuris ir pats galvoja, ir apsisprendžia be instrukcijų iš šalies. Jis buvo toks gudrus, kad ėmė ir pabėgo į Vakarus.

***

Išėjęs iš posėdžių salės, teisėjas ima kvatotis.

—    Kas atsitiko? — klausia kolega.

—    Girdėjau baisiai juokingą anekdotą!

—    Tai papasakok!

—    Negaliu, nes pats už jį ką tik daviau penkiolika metų.

***

Lageryje sargybinis klausia kalinį:

—    Už ką sėdi?

—    Už nieką.

—    Meluoji, niekše! Už nieką duoda dešimt metų, o tu gavai penkiolika.

* * *

Leninas įrodė, kad valstybę gali valdyti visa liaudis.

Stalinas įrodė, kad valstybę gali valdyti vienas žmogus.

Chruščiovas — kad valstybę gali valdyti bet kas.

Brežnevas — kad valstybės galima visai nevaldyti.

***

Traukinys nušoko nuo bėgių. Kas būtų nutarta:

—    Prie Lenino — organizuoti talką ir sutaisyti geležinkelį.

—    Prie Stalino — sušaudyti iešmininką.

—    Prie Chruščiovo — išardyti bėgius iš užpakalio ir patiesti juos priekyje.

—    Prie Brežnevo — visiems siūbuoti vagoną, vaizduojant, kad važiuojam, ir skelbti stotis.

* * *

—    Kodėl pas mus sausra?

—    Per garsiai dainavome “Te visad šviečia saulė”.

* * *

Vienas kalinys klausia kitą:

—    Už ką sėdi?

—    Pavogiau automobilį. O tu?

—    Pas mane atėjo ir pasakė: “Nukabinkite šito niekšo portretą!” O aš paklausiau: “Kurio?”