(Iš F. G. Klopstocko poezijos)

Prisikelsi, o prisikelsi vėl tu,
mano dulke, savo metu!
Nemarų gyvenimą gausi
iš savo Tvėrėjo, Aukščiausio!
Aleliuja!

Pražys, kas pasėta, žiedais!
Derliaus Viešpats ateis
surinkti mums pėdus,
laukuos mirčiai sudėtus!
Aleliuja!

Džiaugsmo ašarų, padėkos diena!
Mano Dievo diena!
Kai būsiu kape pragulėjęs
gana jau, atėjęs
Tu pažadinsi keltis mane!

Ir bus lyg sapne mums tada!
Jėzaus džiaugsmo puota
lauks mums paskirtoji!
Piligrimais klajoję
užbaigsim kančias!

Į Švenčiausią buveinę nuves
mano Vadas. Gyvensiu šviesias
dienas toj šventovėj
Jo didžiajai šlovei
per amžius visus!
   

vertė A. Tyruolis

Meniškas kryžius, išdrožtas iš rąsto, kurį išmetė į krantą Laptevų juros bangos. Toliau matyti tremtinių kapinės ir naujas paminklas.