Gerbiamas ir Mielas Redaktoriau, Kunige Juozai Vaišny,

Minint “Laiškų lietuviams” keturiasdešimties metų sukaktį, nuoširdžiai sveikinu Jus, mielas Redaktoriau, dvasinės ir krikščioniškosios kultūros žurnalą, visus bendradarbius ir skaitytojus, linkėdamas visiems Aukščiausiojo palaimos sunkiame spaudos darbo kelyje.

Jus, mielas Redaktoriau, ilgiausiai ištverėte redaktoriaus nelengvame darbe ir “Laiškus lietuviams” išvedėte į pirmaujančių žurnalų gretas.

“Laiškai lietuviams” kiekvienam juos skaitančiam yra tartum kasdieninė dvasinio peno duona, teikianti atvangos, susimąstymo apie kilnesnius idealus. “Laiškai lietuviams” šviečia krikščioniška meile, neaplenkiant ir mūsų tėvynės rūpesčių.

Tad šia gražia proga linkiu sulaukti auksinio ir deimantinio jubiliejaus!

Su gilia pagarba ir geriausiais linkėjimais

Nuoširdžiai Jūsų Jurgis Janušaitis