Gerbiamas Redaktoriau ir visi redakcijos nariai,

Nuoširdžiai sveikiname šv. Velykų proga ir su Jūsų žurnalo “Laiškai lietuviams” 40-ties metų sukaktimi. Dėkojame už įdomius straipsnius, išsamias mintis bei iliustracijas ir linkime kad Prisikėlęs Kristus suteiktų daug dvasinio džiaugsmo, sveikatos bei sėkmės kūrybiniame darbe.

Jūsų žurnalo skaitytojos iš Lietuvos: Jovita Zdanavičiūtė, Irena Vaitelytė, Audra Bernadickaitė

 

Kaunas, 1990.IV.22

Labai Gerbiamas Tėve,

Sveikinu su šv. Velykom ir su žurnalo “Laiškai lietuviams" jubiliejumi. Dėkoju už tiek daug Jūsų įdėto darbo į šį puikų ir vis tobulėjantį žurnalą. Linkiu sveikatos ir džiaugsmingo Aleliuja!

Apolonija Šenbergienė