Vasara, vėl vasara.
Šilto lietaus vasara.
Šlapios žolės
basom kojom džiaugtis
vasara.
Gėlių sapnavimo
vasara.
Tyloj lašančio lietaus
vasara.
Tyloj skambančios tylos
vasara.
Nakties išpuošta,
juodo žalumo,
obels nokstančios
sodrumo
vasara.

Lyja žaibais,
tranko debesims
į dangoraižius,
vėjas suvelia
miesto nuotaikas,
nuotakos bėga basos
per žolę,
vaikai pašėlo
sprogstančių žiežirbų tvane.

Audra
ir vaikai atsižaidę
žiūrėjo pro langus
į vasarą.

Teresė
Pautieniūtė