Čia priėjo Kindziulis...

    Mokiniams buvo užduota parašyti rašinį tema: “Ką darytum, jei tave paskirtų direktoriumi?” Visi mokiniai įniko į darbą, tik vienas Aliukas sėdėjo susidėjęs ant suolo rankas.

    —    Kodėl tu nerašai? — paklausė mokytojas.

    Čia priėjo Kindziulis ir tarė:

    —    Jis laukia savo sekretorės.

***

    Du pagyvenę vyrai, bandydami virvės stiprumą, ją sutraukė. Abu džiaugėsi:

    —    O, pasirodo, kad mudu dar nesupuvę vyrai!

    Čia priėjo Kindziulis ir tarė:

    —    Virvė supuvusi.

***

    —    Tamstai būtinai reikia skirtis su gėrimu. Kiekvienas butelis alaus, kiekvienas stiklelis degtinės — tai nauja vinis į tamstos karstą.

    Čia priėjo Kindziulis ir tarė:

    —    Gydytojau, argi svarbu, kiek karste bus vinių?!

***

    —    Vakar pas mus buvo daug svečių. Ir, įsivaizduokite, vienas jų pradėjo pasakoti tokį anekdotą, kad aš buvau priversta svečią išprašyti lauk.

    —    Ir kuo visa tai baigėsi?

    Čia priėjo Kindziulis ir tarė:

    —    Visi svečiai išėjo su juo išgirsti anekdoto pabaigos.

***

    —    Gerbiamoji, jūs ir šiandien einate į filharmoniją? Juk ten ta pati programa kaip ir vakar.

    Čia priėjo Kindziulis ir tarė:

    —    Bet užtat gerbiamosios suknelė kita.