Vytautas Mačernis

V. Mačernis 1939 m. Telšiuose.

 

Snaigės baltos ir žemė balta
Raibsta akys nuo balto dangaus.
Tau. patinka
širdis nekalta,
Snaige virst ir jos ūžesiu gaust.

Tiesias vieškelis baltas tolyn
Žvilgsi snaigės ant medžio šakų.
Nebežvelk tu daugiau praeitin,
Tegu gęsta tamsa, jau tegu.

Kyla saulė ant balto dangaus —
Veržias džiaugsmas iš tavo širdies.
Snaigės krinta ir pradeda gaust
Ir baltam spinduly atsišviest.