Lietuva — tai kalnai ir kalneliai,
Lietuva — tai žibutė miškuos,
Lietuva — žydrios akys seselių.
Juodbėrėliai žirgai prie tvoros.

Lietuva — gandro lizdas sodyboj
Ir žali ajerai ežeruos,
Lietuva — žali rūtų darželiai
Ir sena motinėlė languos.

Lietuva — tai rasoti takeliai,
Dobilienoj kamanė darbšti,
Lietuva — šienpjoviai žalioj lankoj
Ir daina ilgesingai graudi.

Lietuva — tai bažnyčios ir kryžiai,
Lietuva — tai tėvelių malda,
Lietuva — vaikų pulkas prie gryčios
Ir sena varpų ryto rauda.

Lietuva — tai smūtkelis prie kelio,
Lietuva — vyturėlis laukuos,
Lietuva — mažas žemės kampelis,
Tau, lietuvi, brangus visados.

(Lietuvių tremtinių mėgstama daina)

Vilniaus universiteto retų spaudinių skyriuje, vad. Smuglevičiaus sale, Jėzuitų Madona.    Dailininkai Antanas ir Pranciškus Smuglevičiai. 1802 m.