Neteisė. Išvežė. Šaldė ledyne.
     Viešpatie, argi tik tam esam gimę?

     Keistos medžioklės. Vis pasalos.
               Šūviai.
     Gelia ir gelia gyvačių liežuviai.

     Guli sušaudytasnebepažįstam.
     Žaidžiam senatvėmis, žaidžiam
          jaunystėm.

     Sukčius juodžiausiasneteistinas
          — baltas.
     Teisų kankinaparašo, kad kaltas.

     Seserys, broliai, į ką atsiremti?—
     Aš negaliu tokiam rojuj gyventi

Valentinas V. Navickas