Spausdinti

Po pamokų mokykloje prilipo pilnas autobusas mokinių. Visi užėmė sėdimąsias vietas. Vienoje stotyje įlipo senutė, bet nė vienas mokinys neatsistojo ir neužleido jai sėdimos vietos. Vienas stovįs keliautojas garsiai pasakė:

—    Kaip jums ne gėda! Tokie jauni, o neužleidžiate vietos senutei!

Senutė jam atsakė:

—    Tegu sėdi. Prisistovės, kai pasens!

★ ★ ★

Teisėjas skelbia kaltinamajam jo nusikaltimus:

—    Jūs kaltinamas tuo, kad naktį gatvėje užpuolėte žmogų, partrenkėte žemėn ir apiplėšėte, tepalikę tik auksinį laikrodį jo liemenės kišenėje.

—    Nejaugi palikau auksinį laikrodį? - stebisi kaltinamasis.

—    Taip.

—    Tai prašau poną teisėją mane išteisinti kaip beprotį.

★ ★ ★

—    Jūsų vyras toks išsiblaškęs. Turbūt sunku su tokiu žmogum gyventi?

— Visai ne. Aš visad du kartus gaunu smulkioms išlaidoms.

★ ★ ★

Restorane klausia klientas padavėją:

—    Kodėl trys nesuplakti kiaušiniai pas jus kainuoja tiek pat, kiek kiaušinienė iš keturių suplaktų kiaušinių?

—    Tai labai paprasta. Nesuplaktus kiaušinius galima suskaičiuoti...

★ ★ ★

—    Tai reikės Tamstai ištraukti dantį, -sako dantistas pacientui. - Bet nebijokite, aš Jus apmarinsiu.

Po šių žodžių pacientas skubiai traukia iš kišenės piniginę, bet gydytojas jį sulaiko, sakydamas:

—    Neskubėkite, sumokėsite vėliau.

—    Gerai, daktare, - atsako pacientas, -bet aš norėjau patikrinti, kiek turiu pinigų, nes Jūs mane apmarinsite...

★ ★ ★

—    Kodėl jūs man pasakojate tokias baisias istorijas? - klausia klientas kirpėją.

—    Man daug lengviau kirpti, kai Tamstos plaukai atsistoja ant galvos.

★ ★ ★

Pietų Prancūzijoje veikia medžiotojų draugija, kurios statute įrašyta: "Kas bemedžiodamas bet kokiu būdu pataiko į kitą medžiotoją ir jį užmuša, yra įpareigotas vesti užmuštojo našlę".

★ ★ ★

—    Aš buvau užsiauginęs barzdą, kaip ir tu, bet kai pasižiūrėjau į veidrodį, nutariau ją nusiskusti.

—    O aš turėjau tokį pat veidą, kaip tavo, bet kai į jį įsižiūrėjau, nutariau pradėti auginti barzdą.

★ ★ ★