Spausdinti

-    Greičiau paduok mano krepšį su instrumentais, aš turiu vykti pas ligonį, - sako gydytojas gailestingai seseriai. - Jaunas vyras skambino, jei neatvyksiu, jis mirs.

-    Ne, daktare, - atsako sesuo, - jis skambino ne jums, o man.

Jaunas vaikinas prašo savo sužadėtinės tėvą leisti jai už jo tekėti:

-    Tamstos dukterį karščiausiai myliu. Suminkštinkit savo širdį ir atiduokit ją man.

-    Mano širdis niekada nusuminkštės. Aš klausau ne jausmų, o smegenų.

-    Tai ar aš galiu laukti tamstos smegenų suminkštėjimo?

-    Ar tiesa, kad tu skiriesi su Petru?

-Taip.

-    Tokiu atveju galiu rekomenduoti gerą advokatą.

-    Ačiū, nereikia. Aš jau turiu simpatišką inžinierių.

Už per greitą važiavimą pakviestas į eismo teismą kunigas. Priėjus jo eilei, teisėjas paklausė, ar jis dar turėtų ką nors pasakyti.

-    Taip, - atsakė kunigas. Visi laukiamai sukluso.

-    Palaiminti gailestingieji, nes ir jie susilauks gailestingumo.

Salėje pakilo linksmas juokas ir plojimas. Visiems nurimus, teisėjas sako:

- Imu dėmesin visas aplinkybes ir nuo bausmės atleidžiu. Eik ir daugiau nenusidėk.

Teisėjas teismo posedyje klausia liudytoją:

-    Ar tamsta žinai, ką reiškia prisiekti?

-    Žinau, - atsako liudytojas. - Tai reiškia, kad reikia sakyti teisybę.

-    O jei teisybės nesakai, kas tada atsitinka?

-    Tada lengviau laimima byla, - sąžiningai atsako liudytojas.

Senstančią dukterį motina privertė parašyti į laikraštį tokį skelbimą: “Puiki jauna moteris nori susirašinėti su nelaimingu vyru, kuriam namai -pragarai”.

Po kiek laiko atėjo laiškas.

-    Kas rašo? - klausia motina, tačiau duktė nenori pasakyti, bet pagaliau priversta pasako:

-    Nagi mano tėvas.

-    Ar tau ne gėda, Jurgi? Juk tu šiandien mano dukteriai, užuot davęs tris svarus cukraus, pardavei tik du su puse.

-    O, Andriau, man visai ne gėda. Juk, užuot dėjęs svarsčius, aš uždėjau ant svarstyklių tuos tris svarus mėsos, kuriuos pas tave pirko mano sūnus.

Kino teatrą uždarant, prie kasos prieina vyriškis ir prašo bilieto. Kasininkė jam paaiškina, kad jau vėlu.

- Aš žinau, - sako jis, - bet man bilietas reikalingas tik kaip įrodymas, kur buvau, jeigu žmona paklaus.

Žinai, vyreli, reikėtų darže pastatyti kokią baidyklę, nes žvirbliai visas uogas nules.

- Nesuprantu, kam reikia tos baidyklės, juk tu pati beveik visą laiką darže sukinėjies.