Gerbiamas Kunige,
 
     Prašyčiau paaiškinti, kas yra svarbiau: ar pats Dievas (t.y. Jo buvimas), ar tikėjimas į Jį. Liuteris sakė, kad tikėjimas yra viskas. Ar jį už tai smerkia Bažnyčia?
Br. D.
 
     Prašyčiau ir man paaiškinti, kas yra svarbiau: ar kad yra Amerika, ar tai, kad Tu joje gyveni. Tavo klausimas yra lygiai toks pat. Tai yra du skirtingi dalykai, kurių negalima palyginti. Jei nebūtų Dievo, negalėtum nė į Jį tikėti. O jeigu į Jį ir netikėsi, Jis vis tiek bus.
 
     Liuteris sakė, kad tikėjimas yra viskas, geri darbai išganymui nėra reikalingi. Katalikų Bažnyčia jį už tai smerkia, sakydama Šv. Jobūbo žodžiais, kad tikėjimas be gerų darbų yra miręs. Pats Kristus sakė: “Ne kiekvienas, kurs man sako: Viešpatie, Viešpatie! įeis į dangaus karalystę, bet kas pildo mano Tėvo valią” (Mato 7, 21). 0 Jo Tėvo valia yra ta, kad mes mylėtume vienas kitą ir visiems darytume gera. Prašyčiau pasiskaityti visą Šv. Jokūbo laišką, kuriame aiškiai kalbama apie gerų darbų reikalingumą, norint pasiekti amžiną gyvenimą.