Bažnyčia daugelį žmonių atbaido kai kuriomis savo nehigieniškomis apeigomis. Jeigu tos apeigos būtų panaikintos, daug daugiau žmonių praktikuotų religiją. Tokios nehigieniškos ir kenksmingos apeigos, mano nuomone, yra, pavyzdžiui, šlakstymasis švęstu vandeniu, kryžių bei relikvijų bučiavimas ir kitos į jas panašios.
 
P.S.
 
     Nemanyčiau, kad panaikinus tuos Tavo suminėtus tikybinius papročius, žmonės daugiau praktikuotų religiją ir uoliau lankytų bažnyčią. Juk tai yra neesminiai dalykai. Už pasišlakstymą švęstu vandeniu arba už relikvijų pabučiavimą yra skiriami atlaidai. Bet jeigu ir niekados neliesi švęsto vandens ir nebučiuosi relikvijų, vis tiek gali būti išganytas.
 
     Bet argi jau šie veiksmai yra tikrai toki nehigieniški? Manau, kad dar nė vienas nuo jų neužsikrėtė ir nesusirgo. Jeigu šie veiksmai yra kenksmingi ir nehigieniški, tai dar kenksmingiau ir nehigieniškiau būtų su kitais sveikintis, liesti durų rankeną, valgyti kito pagamintą valgį. Jei pasiryžtum išvengti šitų “nehigieniškų” veiksmų, Tavo gyvenimas tarp žmonių būtų neįmanomas.