Laiškai lietuviams

Metai, Numeriai

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI - Įvedame šį naują skyrių, norėdami duoti vietos skaitytojams pasisakyti įvairiais klausimais, turinčiais kokį nors ryšį su “Laiškais Lietuviams”. Kartais, panašiai kaip ir šiame numeryje, spausdinsime ir ilgesnius laiškus, jeigu manysime, kad jie bus naudingi ir vertingi daugumui skaitytojų, bet paprastai čia bus dedami trumpi skaitytojų pasisakymai.

Rašančiųjų pavardės bus po jų laiškais dedamos, jeigu nebus paminėta, kad jie to nepageidauja ir nori pasirašyti tik slapyvardžiu arba inicialais. Į anoniminius laiškus redakcija paprastai nekreipia dėmesio.

Subkategorijos

 • 1962m. 1 Sausis
  KATALIKAS MOKSLININKAS LAIDOTUVĖSE. “NĖRA MAN GERA BE TAVĘS”. ŽEMĖ (eil.) KANKYNĖ AR PAGUODA? LAIKO VEIDAS. PASAKOS IR VAIKO VAIZDUOTĖ. KADA VAIKĄ MOKYTI LIETUVIŠKAI? JAUNIMO ORGANIZACIJŲ VAIDMUO. MEILĖS UGNIS. ŽMOGAUS IŠSIVYSTYMO PSICHOLOGIJA. SKAITYTOJU LAIŠKAI
   
 • 1962m. 2 Vasaris

  Motina ir Mokytoja. Gera būti arti Dievo. Mažoji tremties Lietuva. Laisvė ir drausmė . Pasaka — nepasaka. Mūsų uždavinys — jausti gyvenimą. Kodėl merginos studijuoja.

 • 1962m. 3 Kovas

  Reklama, kritika ir savikritika. Tikėjimo abejonės. Apie pasakas ir vaiko vaizduotę. Didysis nerimas. Gašlumą kelią leidiniai. Tėvas Andrius Rudamina. Knyga, kuri nepasens. Laiškas iš Hollywoodo.

 • 1962m. 4 Balandis

   

  Visų tremtinių žiniai. Tylos palaima. Albrecht Durer. Žvilgsnis į lietuvišką jaunimą. Sibiro kapinės(eil.) Naujos Italijos kūrėjas. Kur mano kelias? Elektros mokslo milžinai. Praeitis ir dabartis. Mūsų pedagoginės žvaigždės.
   
 • 1962m. 5 Gegužis
  Motinos diena ir motinos mėnuo. Nelaukime grėsmingos ištarmės. Dovana motinai. Léon Bloy. Šeimos gyvenimo verpetuose. Apie "going steady". Cezano Romano. Vaiko malda. Vidudienio sodai.
   
 • 1962m. 6 Birželis

  Apie inkviziciją ir raganas. Mūsų gilioji žaizda. Bėgu glaustis prie Viešpaties. Mokslininkai apie religiją. Ruth ir aš. Kunigas karo sūkury. Apie inkviziciją ir raganas. Nekenkime savo vaikams. Didžiojo kultūrininko monografija.

 • 1962m. 7-8 Liepa-Rugp.

  Apie raganų deginimą. Dievas ir žmogus aukoje. Chemikai ir religija. Du pasauliai. Kunigas karo sūkury. Mintys ir žmonės J.Gliaudos "Ikaro sonatoj". Tėvynės pašvaistė. Naujos poezijos belaukiant.

 • 1962m. 9 Rugsėjis

  Draugystė. Siekiant Lietuvos laisvės. Biologai ir religija. Mums viską davė Lietuva. Darbas naujoje santvarkoje. Gyvasis žmogus. Kunigas karo sūkuryje.  Kęstutis Zapkus. Praskleiskim širdžių uždangą. Vyrai klystkeliuos. Dievo vaikas.

 • 1962m. 10 Spalis

  Visuotinis Bažnyčios susirinkimas. Religinis mąstytojas — B. Pascal. Naujų kelių beieškant. Darbas naujoje santvarkoje. Giedrė Jankonytė-Žumbakienė. Kas yra tiesa? Kunigas karo sūkury. Prarasti mergaičių metai.

 • 1962m. 11 Lapkritys

  Ilgesys klajoja gatvėmis. Kelias į Dievo sąvoką. Prancūzų teatro žvaigždė. Kalifornijos lietuviai. Pascalio "Mintys".Kunigas karo sūkury. Ieva Lavalliere. Apie mišrias vedybas. Klausykis, mama!

 • 1962m. 12 Gruodis

  Kelias į Dievo sąvoką.Laikas. Dabarties biologų religija. Kunigas karo sūkury. Kaltės problema. Antano Mončio darbai. Nuosavybė naujojoje santvarkoje. Iš filmų pasaulio. Naujos knygos. 1962m turinys.