JŪRATĖ ONUTĖ NAUSĖDAITĖ(ANN JILLANN ), JAUNOJI FILMŲ ŽVAIGŽDĖ, SAVO VAIDYBA, DAINA IR ŠOKIU JAU YRA PASIEKUSI GRAŽIŲ. LAIMĖJIMŲ HOLLYWOODE. GALIMA TIKĖTIS, KAD JI SAVO NEPAPRASTAIS GABUMAIS, VERŽLUMU IR DOMĖJ1MUSI KIEKVIENA MENO SRITIMI AUKŠTAI IŠKILS FILMŲ PASAULYJE. JŪRATĖ YRA LABAI MALONAUS CHARAKTERIO MERGAITĖ, PASIŽYMINTI LINKSMUMU, NUOŠIRDUMU IR PAPRASTUMU. BE ABEJO. JI, BŪDAMA TREMTINIŲ TĖVŲ DUKTĖ, PUIKIAI KALBA. RAŠO IR SKAITO LIETUVIŠKAI. NESKAITANT ĮVAIRIŲ PASIRODYMŲ TELEVIZIJOJE, JI PUIKIAI ATLIKO GANA SVARBIUS VAIDMENIS FILMUOSE "BABES IN TOYLAND” IR “GYPSY”.

1.    Jūratė Nausėdaitė "Gypsy" filme

2.    Jūratėuoli "Laiškų Lietuviams" skaitytoja;

3.    Rūta Kilmonytė su savo tėveliu ir "L. L." redaktorium;

4.    Kun. J. Kučingis ir jo parapijiečiai ponia Kilmonienė su savo dukra Rūta.

1.    Los Angeles lietuvių parapijos bažnyčia;

2.    Parapijos salė.

1.    Parapijos mokykla;

2.    Seserų namai.

Jūratės Nausėdaitės šokis "Gypsy" filme.