Spausdinti

ALĖ RŪTA

ADVISE AND CONSENT_

     Tai tartum Baltųjų Rūmų gyvenimo kopija. Senato posėdžiai, reporteriai, kietos politinės diskusijos, probleminės intrigos, politinės asmenybės viešumoje ir užkulisiuose. Parodytas ir Amerikos prezidentas, jo galia ir negalios politinėse painiavose, jo mirtis ir naujos politinės bangos po jo mirties, viceprezidentui automatiškai įslenkant Į prezidento kėdę. Ryškiausiai filme parodyta vadinamų nusenusių Senato protų ir jaunų veržlių jėgų politinės grumtynės bei trintis tuose pačiuose Baltuosiuose Rūmuose, su visais užkulisiniais pagrindais, priežastimis ir nubangavimais. Tai daugiau “savos pirkios” dūmų parodymas, kartais su tragiškais užtroškimais.

     Iš pradžių filmas atrodo nuobodokas, nes daugybė monologinių ir politinio ginčo kalbų. Vis tie patys vaizdai: stalas, posėdžių salė, koridoriai, laiptai. Bet netrukus filmo žiūrėtoją pagauna sumaniai užmegzta intriga: senio senatoriaus ir jauno senatoriaus, kylančios politinės figūros, tyli skirtingų pažiūrų kova. Vienas jų neigia kandidatą į valstybės sekretorius (prezidentas tą kandidatą remia, nors žino jo ne per balčiausią praeitį), kitas energingai remia. Senis senatorius išknisa to kandidato politines praeities dėmes, išknisa ir kandidato rėmėjo silpnybes bei nenormalumus, kurių iki šiol niekas nežinojo. Į filmą įvedama poros senatorių šeimų gyvenimas. Psichologinė, ne vien politinė atmosfera tirštėja, žiūrovas įtempiamas iki didžiausio susidomėjimo, kol filmas baigiamas netikėta, žmogiškai tragiška atomazga. Filmas įdomus tik suaugusiems, besidomintiems politika ar psichologija.

LAD: A DOG

     Lengvas, gražus filmas vaikams ar šeimoms su vaikais. Tai įdomaus šuniuko, vardu Lad, gyvenimo istorija, kurioje, žinoma, veikia ir geri bei blogi žmonės. Meilė tam šuniukui net pagydo luošą mergaitę, net suminkština širdį užkietėjusio materialisto, biznieriaus. Gražūs, spalvoti provincijos gamtos vaizdai, švelnūs, gyvulius mylį žmonės. Bet filmas nebūtų filmu be intrigos. Čia supinama gana įdomi intrigėlė tarp tų švelniųjų žmonių ir pikto pavyduolio, nekenčiančio žmonių nei gyvulių. Pavydas pritvinsta iki keršto, kuris išsilieja baisiu gaisru.

     Šis Warner Brothers studijos filmas labai panašus į Walt Disney filmą “The Big Red”, kuriame taip pat vaizduojamas dviejų draugų, šuns ir berniuko, gyvenimas. Tai yra taip pat maloni pramoga jauniems žiūrovams ar šeimoms. Pramoga maloni ir auklėjanti.

THAT TOUCH OF MINK

     Linksma, bet moraliniu atžvilgiu kontroversinė komedija, labai panaši į pernykštę “Lover, Come Back”, kur taip pat puikiai vaidina simpatingoji Doris Day. Su Doris Day šį kartą, vietoj Rock Hudson, pasirodo simpatiškesnis Cary Grant (skonio dalykas! Red.), puikus artistas. Tik gaila, kad puikieji artistai sutinka vaidinti tokiose pernelyg tuščiose, be jokios idėjos ir įdomesnės minties komedijose. Tai tik juokas juokui, vaikščiojant slidžių sekso takų pakraštėliais. Mergaitė, tiesa, parodoma naivi ir dora, o vyras kilnus, turtingas, dosnus ir, gal būt, doras, bet charakteriai negyvenimiški, situacijos juokingos, nors kartais gražios, bet netikros, neįtikinančios ir nepavyzdingos.

HELL IS FOR HEROES

     Tai yra karo meto pacifistinis filmas, parodąs sukrečiančius vaizdus. Tai nepamirštama antrojo pasaulinio karo pergyvenimų iškarpa. Pavaizduojamas mažas amerikiečių karių būrelis (kurių puikius individualius charakterius sukuria Bobby Darin, Steve McQueen, James Coburn ir kiti), jų baisi psichinė ir fizinė įtampa, kovojant Belgijos miškuose (prie Zieg-fried’o linijos) su šimteriopai gausesniu priešu — vokiečiais, atsilaikant, nors pusei ir žūvant, kol ateina pagalba. Filmas gerai pagamintas, įdomus suaugusiems, mėgstantiems karo filmus.

EXPERIMENT IN TERROR

     Psichologiškai dramatinis filmas, didelės įtampos intriga, gyvenimiškas ir gerai paruoštas. Vaidina Glenn Ford, kylanti Lee Remick, Stefanie Powers. Tai šių laikų bandito Amerikoje bandymas priversti jauną mergaitę, banko tarnautoją, pavogti jam šimtą tūkstančių dolerių, kitaip — jis nužudysiąs ją ir jos sesutę, gimnazistę. Bandito teroras ir abiejų mergaičių kova, padedant policijai, sudaro įdomų turinį iki laimingos pabaigos. Tai bus daugiau įdomu kriminalinių istorijų mėgėjams. Tačiau filmas tam tikra prasme ir auklėjantis, žiūrint iš kovojančių mergaičių pusės, bet negatyvūs jaunuoliai gali pasimokyti ir banditizmo, kaip dažnai jie pasimoko iš kriminalinių filmų ir knygų.