Laiškai lietuviams

Metai, Numeriai

Subkategorijos

 • 1963m. 1 Sausis

  Atviroji dvasia ir krikščionybė. Dvasios aristokratai. Antrasis Vatikano susirinkimas. Vytautas Kasiulis. Krikščioniškosios kultūros kūrėjai. Moteris — lietuvybės ugdytoja. Kunigas karo sūkuryje (VIII).

 • 1963m. 2 Vasaris
  Tautinių švenčių prasmė. Medikai ir religija. Šventųjų širdies švelnumas. Vaiko draugai ir jų įtakos. Kada krikštyti vaiką? Šeimos uždaviniai. Kunigas karo sūkury.
   
 • 1963m. 3 Kovas
  Bažnyčia atsinaujina, o mes? Moters mįslingumas. Žemė naujoje santvarkoje. Kunigas karo sukury. Dievas medicinos praktikoje. Vaiko draugai ir jų įtakos. Ar daugiau išganytų ar daugiau pasmerktų?
   
 • 1963m. 4 Balandis

  Bažnyčia ir mes technikos amžiuje. Aštuoni palaiminimai. Vaiko individualybė ir drausminimas. Tikrasis kelias. Kunigas karo sūkury. Banga (eil.) Visuotiniai Bažnyčios susirinkimai. Kaip reaguoti į "Maldos grandinėles".

 • 1963m. 5 Gegužis

  Taurė šalto vandens. Aštuoni palaiminimai. Rasos paslaptis. Pagarba motinos žodžiui. Kunigas karo sukūry. Ar svarbiau, kad vaikai būtų geri lietuviai.

 • 1963m. 6 Birželis

  Taika žemėje. Jie Dievo nekenčia planingai. Krauju rašytas perspėjimas. Jubiliejiniai skautų metai. Nauja era bažnytiniame mene. Laiškas tenai likusiam tėvui.

 • 1963m. 7-8 Liepa-Rugp.

  Didysis tiltų statytojas. Išpažintis, psichoterapija. Nekrikštytoji krikščionė. Dorybė be portfelio. Nepopuliariausia dorybė. Amžinybės mozaika. Kunigas karo sūkury. Tapytoja Jadvyga Paukštienė.

 • 1963m. 9 Rugsėjis
  Rasinis teisingumas ir moralė. Į saulę, į aukštumas. Kas ten traukia? Pasišventimas idėjai. Šeimyninės laimės receptas. Kunigas karo sūkury. 
   
 • 1963m. 10 Spalis

  Gairės ateičiai. Keturiolika metų. Taizės bendruomenė. Kunigas karo sūkury. Jurgis Kelmys. Moteriška moteris. Saulė šeimoj. Ar jau pirmoji tavo meilė?

 • 1963m. 11 Lapkritys
  Visuotinio Susirinkimo Siekimai. Padėkos Diena. Antrasis Vatikano Suvažiavimas. Simpoziumas apie išpažintį. Kas, iš tikro, yra meilė? Meilė, žinojimas, grožis. Kunigas karo sūkury. Knyga apie bažnyčios suvažiavimą.
   
 • 1963m. 12 Gruodis

  Antrasis Vatikano Suvažiavimas. Viltingas laukimas. Rasinis teisingumas. Pasauliečiai ir Suvažiavimas. Vyrams ir moterims. Mykolas Vaitkus - eilėraščiai. Žmogus. Kunigas karo sūkury.