Spausdinti

NEPAMIRŠT VIDUTINIŲJŲ

Man atrodo, kad žurnalas daro klaidą sukdamas “aukštyn”... “Laiškų” svarba lietuvių gyvenime kaip tik ir buvo ta, kad tai buvo žurnalas, prieinamas eiliniam lietuviui. O tai reiškė — kas liečia vyresniuosius — mažo išsilavinimo, monotonišką darbą dirbančius, mažai angliškų žurnalų ar laikraščių pažįstančius. Sakyčiau — šeštadieninę mokyklą lankančių vaikų tėvams. Ir dabar — jaunos, “vidutinės” šeimos. Mūsų rimtai šviesuomenei “L. L.” niekad nereikėjo ir jų nereikės, brutaliai kalbant. “L. L.” nieko nepasakys, ko negalėtume rasti amerikiečių žurnaluose ir netgi lietuviškais klausimais — sekdami spaudą. Tad

— jaunoji lietuviškoji “šviesuomenė” “L. L.” gali naudot kaip formą savo mintimis, ar skaitymais, ar žiniomis p a s i d a l i n t  — perduot supopuliarintai visų ten ekumeninių žinių ir gimdymo kontrolės statistikas.

Ką konkrečiai siūlyčiau? Kiekvieną numerį redaguodami, pagalvokit, ar tai įdomauja kasdienybėj gyvenantį, labai jau vidutinio išsilavinimo žmogų, geros valios žmogų. Žinoma, reikia po truputį visų akiračius plėst, sielą gilint, bet tai vadovaujantis dėsniu “from the known to the unknown”, kiekvienam gal net straipsny... Intelektualą liečia visos problemos, bet bendrai žmogų tik tos, kurios arba jį patį, jo artimuosius ar jo pažįstamus liečia.

Rašau “iš peties”, esu pasiryžus ir atsiimt kai kurias mintis ir atsiprašyt, nors nemanau, kad pastarojo reikėtų. “L. L.”, manau, žinot, yra man labai arti širdies. Bendrai, man atrodo, kad, tur būt, kaip ir visur, ir mūsuose, visuomenės didžiausioji dalis — ta geros valios, siauro akiračio dalis — labiausiai užmiršta. Bet ji, man bent, svarbesnė už elitą, kuris pajėgus save ir šviesa ir tiesa apsirūpint.

Čia dedame nenorinčios savo vardą viešai skelbti moters laiško ištrauką.

Vėliau kitame laiške šių minčių autorė atsiliepė apie gegužės numerį: "Vėl puikus "L. L." numeris."

KLAIDA

“L. L.” birželio nr. 253 psl. klaidingai atspausdinta: “Šakenis lėtai pasakė: — Man atrodo, mes turėtume nesipriešinti”.

Turėtų būti: — “Man atrodo, mes turėtume pasipriešinti”.