Spausdinti

329-332 psl. iliustruojami JAV krašto šventovėje Washingtone įrengtos Šiluvos koplyčios dailės darbais.

329 psl. — koplyčios altorius (Kašubos kūrinys).

Šiluvos koplyčios kairioji siena — V. K. Jonyno kūrinys.

Šiluvos koplyčios dešinioji siena — V.K. Jonyno kūrinys.

Šiluvos koplyčios kupolo Madonos — Elskaus kūrinys.