Spausdinti

Iš Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongrese suruoštos jaunųjų dailininkų parodos Čikagoje, Jaunimo Centre, šių metų birželio 25 - liepos 10 d.

R. RENKAUSKAITĖ, TORONTO, KANADA — “KATĖS”.

R. JUKNEVIČIUS, TORONTO, KANADA — “AŠ GALIU MATYTI PRO SAVO LANGĄ”.

R. LANIAUSKAS, CLEVELAND, JAV — “PALAPINĖ”

D. KOLBAITĖ, ČIKAGA, JAV — “MIESTAS SAULĖJE”.

J. GRABOŠAS, MALARTIC, QUE., KANADA — “ĮVAIRENYBĖS”

A. M. VEKTERYTĖ, TORONTO, KANADA — “MĖLYNAS BERNIUKAS”.

D. PAULIONIS, ST. CATHERINES, KANADA — “MIESTAS SAPNE”.

B. BULOTAITĖ, ČIKAGA, JAV — “SLOGUTIS”.