Spausdinti

OH DAD, POOR DAD, MAMA’S HUNG YOU IN THE CLOSET AND I’M FEELIN’ SO SAD.
Arthur Kopit komedija apie moterų dominavimą Amerikos šeimyniniame gyvenime, labai kebliai filmuota perdėtų kostiumų rinkinyje. Šiam nepasisekusiam filmui trūksta ir stiliaus, ir gero skonio; netinkamas jaunuoliams nei vaikams.

ONE MILLION YEARS B. C.Šiame filme vaizduojamas primityvus priešistorinis žmonių gyvenimas dinozaurų gadynėje. Gali būti pramoga Įvairaus amžiaus žiūrovams, tik gal per daug baisi mažiems vaikams.

PENELOPE.Nepasisekusi komedija apie jauną moterį (Natalie Wood), kuri meilės trūkumą mėgina padengti užsigindama plėšikavimu. Menkos vertės filmas, netinkamas jaunuoliams nei vaikams.

PERSONA.Šis švedo režisoriaus Ingmar Bergman vėlyviausias filmas daugiau pasižymi plačiu dialogu negu veiksmu — kartais net sunku spėti skaityti paraštes angliškai. Visgi veikalas yra vertas dėmesio: jis vaizduoja aktorę, kuri po nervų sukrėtimo nutaria visai nekalbėti, kad “nevaidintų” kokių sau užsidėtų rolių, bet nuoširdžiai išgyventų save (“persona” — tai maskė, naudojama klasikinėje dramoje). Jos psichiatras pastebi, kad jos šis užsimojimas tėra kita forma naujos rolės, ir todėl ją išsiunčia ramiom atostogom prie jūros. Ją palydi jauna gailestingoji sesuo, kuri pamačiusi, kad aktorė yra atidi klausytoja, pradeda jai atskleisti savo gyvenimo paslaptis ir mintis. Tarp abiejų įvyksta asmeninių savybių pasikeitimas: slaugės reakcijos padeda aktorei priimti save tokią, kokia ji yra. Liv Ullmann (kaip aktorė) ir Bibi Andersson (kaip gailestinga sesuo) savo vaidmenis gerai atlieka. Filmas labai geras, bet ne jaunesniems kaip 18 metų.

A PISTOL FOR RINGO.Italų imitacija amerikiečių kaubojų filmų. Gan vykusiai pamėgdžiota, nors perdėtai daug šaudymosi. Filmas įkalbėtas angliškai ir spalvotas. Šiaip sau; vaikams netinkamas.

THE POPPY IS ALSO A FLOWER.Tarptautinė kova prieš opiumo pirklius atvaizduojama menkokai. Originaliai šis veikalas buvo pastatytas specialioje televizijos programoje.

PREHISTORIC WOMEN. Spalvotas filmas apie dingusią valstybėlę, valdomą žiaurios karalienės, kurią netikėtai atranda Afrikoje vienas anglas. Šiaip sau; vaikams netinkamas.

THE PROFESSIONALS.Veikalas apie milijonierių, kuris pasamdo keturius vyrus surasti jo pagrobtą žmoną. Filmas gyvas, keblios režisūros su perdėtu banaliu dialogu. Tinka tik suaugusiems.

THE PROJECTED MAN.Šiame pigiame britų filme mokslininkas, tyrinėdamas, elektros palytėjimu pavirsta baidykle. Šiaip sau. PSYCHO-CIRCUS. Nervus padirginantis britų gamybos filmas apie apiplėšimą ir žmogžudystę cirko žiemos būstinėje.

RAGE!Katastrofoj žuvus daktaro žmonai su negimusiu kūdikiu, jis jaučiasi atsakingas ir pasišalina į laukinę Meksiką, skandindamas savo širdgėlą alkoholyje. Gyvenimui vėl atsibunda tik tada, kai pasiutusio šuns įkąstas turi apsispręsti skubėti įsileisti špricą savo gyvybei išgelbėti ar padėti darbininko žmonai sunkiame gimdymo atvejuje. Filmas — geras suaugusiems ir labiau subrendusiems jaunuoliams.

RED TOMAHAWK. Kavalerijos kapitonas (Howard Keel), patyręs apie Custer skerdynes, bando išgelbėti Deadwood miestelį nuo Sioux indėnų užpuolimo. Filmas — neblogas suaugusiems ir jaunimui, tik kiek žiaurokas.

THE RELUCTANT AUSTRONAUT.Naivi komedija, be pasigailėjimo kartojanti tuos pačius juokus.