Expo 67 pasaulinė paroda Montrealyje: Didžiulės Mario Armengol statulos Britų pavilijone

Šaltųjų kraštų pavilijone

Parašiutai JAV pavilijone

Bendruomenės pavilijone

Expo 67 pasaulinėj parodoj Montrealyje "Kosmo pasivaikščiojimas”: Tiltas virš LeMoyne kanalo