NUMATYTA, KAD BŪTU ČIKAGOJ DAR NEMATYTA. “Laiškų Lietuviams” parengimuose tėra tik viena nustatyta, būtent, kad meninėje programoje kasmet būtų kas nors Čikagoj dar nematyta. Taip bus ir šimet, kovo 9 d., šeštadienio vakarą Jaunimo Centre. Meninėje programoje dalyvauti yra pakviesta Čikagoje pirma karta pasirodysianti išraiškos šokio menininkė Elena Kepalaitė iš Niujorko. Jai talkininkaus čikagiečiams gerai pažįstamas ir mėgiamas aktorius Algimantas Dikinis.

 

Parengimo pradžioje bus įteiktos premijos straipsnio konkurso laimėtojams, o po meninės programos seks Redaktoriaus Tetų suruoštos vaišės.