Spausdinti

Ar ne tiesa, kad žmonės yra linkę pirkti tas prekes, kurios yra daugiausiai reklamuojamos? Juk dažnas reklamavimas kaip ir parodo, kad prekė sėkmingai parduodama, nes už jos reklamavimą daug išleidžiama?

FOTOGRAFAS KASTYTIS IZOKAITIS: Tai maždaug atitinka tiesą, bet ne visada. Sakyčiau, kad daugiausia laimi ne tie, kas daug reklamuoja, bet tie, kurie gerai reklamuoja. Pavyzdžiui, prieš kiek laiko viena amerikiečių automobilių firma buvo arti bankroto. Visgi pasisekė pasamdyti gerą reklamuotoją. Ji surado, kad tos firmos automobiliai nėra nei geresni, nei prastesni už kitus. Tada sumanios reklamos dėka ji atkreipė pirkėjų dėmesį. Tos firmos automobilius pradėjo vėl gausiau pirkti.

Sekančiuose puslapiuose amerikiečių rašytojas PETER K. BEACH apibūdina meno vietą reklamavime ir supažindina "Laiškų Lietuviams" skaitytojus su toje srityje sėkmingai dirbančiu lietuviu fotografu Kastyčiu Izokaičiu. Peter K. Beach yra Campbell-Mithun, Inc., vienos didžiųjų Čikagos reklamavimo bendrovių, associate kūrybinis direktorius.