KNYGOS

     Kiekvienais metais sovietų okupuotoje Lietuvoje yra išleidžiama nemažai knygų jaunimui. Pačios gražiausios ir išvaizda, ir turinių skirtos priešmokyklinio (vadinamos “ikimokyklinio”) ir jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikams. Šios knygutės sudaro maždaug keturias ryškias grupes: liaudies dainelės ir liaudies pasakos, eilėraščiai, pasakos ir vertimai. Prastą knygelių popierių, minkštus viršelius ir silpną įrišimą atperka su kaupų pagal amžių gerai pritaikytas turinys ir puikios iliustracijos.

     Vaikų knygų autoriai — Lietuvoje pagarsėję jaunieji poetai (V. Palčinskaitė, J. Marcinkevičius, M. Vainilaitis, J. Degutytė) ir rašytojai (M. Sluckis, V. Petkevičius, A. Liobytė, V. Žilinskaitė), o iliustratoriai, taip pat dabartinėje Lietuvoje išaugę menininkai (V. Valius, S. Valiuvienė, T. Balčiūnienė, Z. Vasilenkaitė, L. Barisaitė, L. Bičiūnaitė, N. Kryževičiūtė).

     Liaudies dainelių - pasakų grupė — plačioji menininko dirva: čia keli trumpi dainelės posmai, pasakėlės puslapiai atveria ištisą lietuvio pamiltos faunos bei floros paradą. Šios rūšies vaikų knygas sėkmingiausiai puošia A. Makūnaitė, Z. Vasilenkaitė, A. Surgailienė.

     Su grakštumu, rimo šviežumu ir nuoširdžiu įsijautimu į vaiko pasaulį ateina pas mažąjį skaitytoją minėti nauji poetai. Jų eilėraščiai vaikams — vaikiškos kasdienybės žaisminga, bet natūrali tikrovė, kur obuolys, sviedinys, lėlė, knyga ir miesto (dažniausiai Vilniaus) gatvė, sukuria gyvenimiškai tikrą ir pasakiškai fantastišką vaiko pasaulį.

     Pasakėlių autoriams nevisada pavyksta pasiekti kūrybinio poetų skaidrumo bei nuoširdumo. Pasitaiko ne vienas prozos kūrinėlis per garsiai pamokslaujantis, per nuobodžiai didaktiškas. Tačiau tokios pasakos, kaip A. Liobytės “Pabėgusi dainelė” (priešmokykliniam amžiui), R. Skučaitės “Klaidų miestas” (jaun. mokykliniam amžiui) tikrai “pagauna” mažąjį skaitytoją.

     Nemažai vaikiškos literatūros, atrodo, verčiama iš rusų, vokiečių, lenkų, estų kalbų. Taip pat leidžiamos labai patrauklios, albumo formato, W. Disney stiliumi iliustruotos knygutės, spausdinamos pagal čekų multiplikacinius filmus (cartoons). Tai suasmenintų gyvulių nuotykiai, pvz. “Kaip kurmis kelnaites įsitaisė” (1960), “Kaip šuniukas vaikų įsigeidė” (1968), “Auksiniai obuoliai” (1968), “Kurmis ir raketa” (1969).

     Dėmesio bei malonaus pasiskaitymo vertos yra šios 1969 m. išleistos knygos vaikams:

Priešmokykliniam amžiui

     J. Marcinkevičiaus “U-ti-ti-ti, šalta”, 23 eilėraštukai apie bulvę... su kojomis, apie žiemos riestainius, gaidžių chorą ir, žinoma, mėnulį, kur “saldainių krūvos guli”. Linksmos, pilnos pūstažandžių vaikučių ir didžgalvių paukščiukų L. Barisaitės iliustracijos.

Jaunesniam mokykliniam amžiui

     V. Laužiko “Saulės zuikučiai”, 22 eilėraštukai apie saulę, vėjus, pipirus ir kepėjus. Spalvotus karpinius primenančios, gyvos L. Bičiūnaitės iliustracijos.

     L. Gutausko “Du žvirbliai”, 17 eilėraščių liaudies dainų motyvais. Labai liaudiškos paties autoriaus iliustracijos: skrynių paukštės, langinių gėlės, medauninkų nykštukai.

     1968 m. išleistos kelis kartus skaitomos prašosi šios knygutės:

Priešmokykliniam amžiui

     Liet. liaudies dainelės “Ganau, ganau aveles”. Vaiko akį patraukiančios ir jį patį piešti mėgint mąsinančios T. Balčiūnienės iliustracijos.

     J. Marcinkevičiaus “Greitoji pagalba”, puikiom L. Bičiūnaitės iliustracijom padabinta, eiliuota pasaka apie lėlę Onutę, kuri labai serga, tik

“Nežinia, ar dantys dygsta,
Ar širdelei bloga.
Nežinia, ar šiaip sau pyksta,
Ar sugavo slogą”.

Jaunesniam mokykliniam amžiui

     K. Binkio “Atsiskyrėlis Antanėlis”, eiliuota pasaka, kurią, mažiesiems beskaitant, mamos prisimins savo vaikystę Lietuvoje, kur ši knygutė buvo pirmąkart išleista 1930 m. T. Kulakausko iliustracijos.

     Sunku nepaminėti 1967 m. išleistų trijų nepamirštamų knygučių priešmokyklinio ir jaun. mokyklinio amžiaus vaikams. Tai V. Palčinskaitės “Žirnių namelis” (S. Valiuvienės iliustracijos) ir “Braškių karalienė” (N. Kryževičiūtės iliustracijos). Abi eilėraščių knygutės rudens daržo, lietaus lašo, braškių lysvės, miesto stogų dainuojantis, šokantis pasaulėlis, matomas vaiko akims, vaikui mielas, suprantamas ir savas.

     Trečioji — M. Vainilaičio eiliuota pasaka “Ežio namas” (Z. Vasilenskaitės iliustruota) apie ežio eigulio neklaužadas vaikus. Rimas — lengvas lyg pūkas, žodžiai linksmi kaip ir ežiukai - eiguliukai, traukia visą pasakėlę išmokt mintinai.

     Iš 1968-69 m. vertimų labai patrauklūs ir puikiai iliustruoti: Fred Rodrian “Kristina Kregždutė”, A. Gelhar “Šnekutis ir jo namelis”, Broliai Grimai “Erškėtrožė” (visi iš vokiečių k.), Č. Jančarskis “Nauji meškiuko Nulėpausio draugai” (iš lenkų k.), Silvi Vialjal “Septyni Jusiuko draugai” (iš estų k.).

     Visos suminėtos knygelės tinkamos mažiesiems skaitytojams, be komunistinės propagandos.   Nijolė Jankutė