Spausdinti

Dorothy Law Nolte

Iš Klingbergo Mokyklų laikraščio The Steps, 1969 m. vasario numerio

Jei vaikas gyvena vis kritikuojamas,
      jis išmoksta smerkti.

Jei jis gyvena vis puolamas,
     jis išmoksta atsikirsti.

Jei vaikas gyvena pajuokiamas,
      jis tampa nedrąsiu.

Jei jis gyvena vis gėdinamas,
      jis ima jaustis kaltu.

Jei kiti būna kantrūs su juo,
     jis išmoksta būti kantrus.

Jei vaikas gyvena padrąsinamas,
     jis įgauna pasitikėjimo.

Jei jis gyvena pagiriamas,
     jis išmoksta įvertinti.

Jei vaikas patiria tiesumo,
     jis išmoksta būti teisingas.

Jei jis gyvena saugiai,
      jis įgauna tikėjimo,

o jei gyvena pripažintas,
     jis išmoksta būti savimi patenkintas.

Jei jis yra priimamas draugystėsna,
     jis išmoksta atrasti meilę pasaulyje.