Spausdinti

JAUNIMAS

     Norime suaktyvinti šį jaunimui skirtą skyrių. Redakcijon šiais metais yra pakviesta jauna studentė Eglė Juodvalkytė, kuri padės organizuoti jaunimo pasitarimus, diskusijas ir konferencijas. Iš tų jaunimo diskusijų galės gimti įdomių straipsnių. Pradžiai čia norime visiems jauniesiems skaitytojams pateikti keletą klausimų, į kuriuos laukiame atsakymų. Nėra reikalo atsakyti į visus klausimus, galima pasirinkti tik įdomesnius.

     1. Ką gero ir ką blogo atnešė II Vatikano Susirinkimas?

     2.    Kaip trumpai charakterizuotum dabartinio jaunimo religiją? Ką jie tiki, ko netiki, kaip jie stengiasi išreikšti savo religiją?

     3.    Ar ekumeninis sąjūdis (bendravimas su kitomis tikybomis) yra naudingas? Ką reikėtų keisti? Kaip jį pagyvinti?

     4.    Dabar jau kiekvienas turi draugų ar draugių, sukūrusių mišrias šeimas. Ką rodo praktika? Ar yra nesklandumų? Iš kur jie kyla, jeigu yra?

     5.    Palyginti gana daug jaunų šeimų dabar skiriasi. Dėl ko?

     6.    Ar vyresniosios ir jaunesniosios kartos pažiūros į lytinę sritį (į seksą) yra vienodos, ar skirtingos? Jei skirtingos, kuo skiriasi?

     7.    Kaip žiūri į narkotikų vartojimą? Kas jaunimą paskatina pradėti vartoti narkotikus, rūkyti ir gerti?

     8.    Kaip žiūri į studentijos riaušes: kokios jų priežastys, koks tikslas, ar vartojamos teisingos priemonės?

     9. Mėgink duoti receptą rasiniam klausimui išspręsti.

     10.    Ar išeivijos lietuviams reikalingos partijos?

     11.    Kaip žiūri į vyresniųjų ginčus dėl bendravimo su atvykstančiais iš Lietuvos mūsų tautiečiais? Ar manai, kad tie ginčai nuolat aštrės, ar pamažu švelnės? Kaip juos sušvelninti?

     12. Kokius kitus klausimus siūlytum spręsti "Laiškuose Lietuviams"?

     Šia proga dar norime pakviesti visą lietuviškąjį jaunimą dalyvauti "Laiškų Lietuviams" paskelbtame konkurse. Konkurso tema: "Jaunimas dabarty ir ateity". Plačiau apie šį konkursą buvo rašyta "L. L." vasario mėn. numeryje, bet yra skelbimas ir šiame numeryje.

Redakcija