Spausdinti

Algirdas Grigaitis  Acapulco

Algirdas Grigaitis  Zocalo, Ciudad de Mexico

ALGIMANTAS KEZYS, S. J.

     Išeik į gamtą pasivaikščioti su draugu, sakysim, su poetiškos dvasios draugu. Jis pamato gražų vaizdą; puola į ekstazę; prašo tave jį nufotografuoti. Bet koks jo nusivylimas, kai vėliau gauna fotografiją! Prozaiška, neįdomi. O jis, žiūrėdamas į tą pačią vietą, kaip ir fotografijos aparatas, pergyveno tiesiog ekstatišką grožio pajautimą.

     Pasitaiko ir kitaip. Eidamas su draugu gatve, pamatai, kad jis pradeda iš tavęs šypsotis, kai, išsiėmęs fotografijos aparatą, taikaisi fotografuoti apgriuvusią sieną ar netoliese esantį nešvarų prūdą. Žiūrėdamas į tas nelabai kilnias kasdieninio gyvenimo apraiškas, jis nematė jose jokio grožio. Pamatė jį vėliau, kai buvo parodytos fotografijos...

     Fotografavimas nėra būtinai gamtos nukopijavimas. Net keista — fotografijos aparatas gali gamtos nepaisyti. Kartais jis visai sudarko gražiausią gamtos kampelį, o kartais jį padaro gražesnį, negu iš tikrųjų buvo. Išprusęs fotografas matytą vaizdą gali taip pakeisti, kad jo neatpažinsi. Jis žino ne vien tai, kas gamtoje gražu, bet ir tai, kaip tas grožis atrodys nuotraukoje. Reiškia, fotografavimas prašoka gamtos uždėtas ribas ir nugali fotografijos aparato įgimtą objektyvumą. Kūrybingas fotografavimas gamtą apvaldo, o fotografijos aparato objektyvą paverčia subjektyviu. Todėl nuotraukose vietoje faktiškos formulių kalbos kartais atrandame prakalbėjusį žmogų.

     Šis "Laiškų Lietuviams" numeris yra iliustruotas Algirdo Grigaičio fotografijos darbais. A. Grigaitis šio žurnalo skaitytojams jau seniai pažįstamas. Didelė dalis praėjusių metų viršelių buvo papuošti jo meniškomis nuotraukomis. Š. m. birželio 12 — 20 d. įvyksta šio mūsų žymaus fotografijos menininko darbų paroda Čiurlionio galerijoje. Iš anksto sunku spręsti apie parodą, bet iš atsiųstų žurnalui nuotraukų galima pastebėti tam tikrą A. Grigaičio fotografavimo metamorfozę. Anksčiau mes jį pažinome kaip labiausiai mūsuose iškilusį fotografijos eksperimentalistą, kuris iš prisifotografuotų skaidrių ir negatyvų tamsiosios kameros magikos pagalba sukurdavo būdingų kompazicijų bei grafiškų siluetų. Sprendžiant iš dabartinių nuotraukų, Algirdas Grigaitis keičiasi. Dar galima pastebėti kai kurias ankstyvesniosios technikos liekanas, kaip kontrasto pabrėžimą (215 psl.) ar visišką juo susižavėjimą (198 psl. pirmoji nuotrauka), bet iš esmės ir šios nuotraukos jau slenka realizmo link, nekalbant apie kitas, kuriose Grigaičiui būdingo abstraktavimo visai nėra. Ar tai naujasis A. Grigaičio kelias, spėti iš šių kelių pavyzdžių, aišku, negalima. Tenka laukti parodos, kuri pasakys, ar šie samprotavimai teisingi, ar ne.

 

Algirdas Grigaitis    Taxco

Algirdas Grigaitis    Arena de Mexico