Spausdinti

VLADAS ŠLAITAS

MENAS MENUI

Menas menui yra aukščiausia savimylumo rūšis.
Tai trupučiuką kvepia narcizmu.
Vienas vaizdas praeina,
ir kitas vaizdas praeina,
ir trečias vaizdas praeina,
ir nė vienas jų atminty nepalieka ženklo.
Kai negali rašyti, tai geriau nerašyk.
Geriau susirask kur nors ramia ir nuošalia vieta sodo vienatvėje
ir ilsėkis.
Taip bus geriausia.
Antra vertus,
jeigu ir nieko neparašysi,
tai dėl to nebus niekam nuostolio,
nes žonglieriavimas žodžiais
yra tuščias,
pigus
ir labai neskoningas dalykas.
Visa tai aš rašau tiktai tau,
mano senas bičiuli,
mano mielas ir mano senstantis Vladai Šlaitai.