Laiškai lietuviams

Metai, Numeriai

Subkategorijos

 • 1974m. 1 Sausis

  Krikščioniškoji kultūra. Jėzuitai nepriklausomoje Lietuvoje. Kas yra Alcoholics Anonymous? Ar kartais nesi alkoholikas? 100 metų nuo Chestertono gimimo. Šeimos harmonija.

 • 1974m. 2 Vasaris

  Kad toji liepsnelė neužgestų. Krikščioniška kultūra. Jėzuitai nepriklausomoje Lietuvoje. Mūsų tautinis brendimas. Jaunimas apie save. Kovingosios lietuvybės gretose. Baisu tėviškėje nebūti, kai joje esi! Teologiškai filosofiška pasauliečio studija.

 • 1974m. 3 Kovas

  Žmogaus ir krikščioniškoji didybė. Tegul visi bus viena! kas padeda ir kas kenkia Lietuvybei išeivijoje. Jėzuitai nepriklausomoje Lietuvoje. Jis grįžo namo. Lietuvių bendrinės rašomosios kalbos kūrimasis. Australijos lietuviuko dienoraštis. Meili žmona. Fotografijos parodos ir konkurso įvertinimas.

 • 1974m. 4 Balandis

   

  Žmogaus ir krikščionio didybė (II) Kas padeda ir kas kenkia išlikti.. .Jėzuitai nepriklausomoje Lietuvoje (XV) Gerard Manley Hopkins (EIL.) Ar meilė gali būti egoistinė. Mano galvosena apie santykius su Lietuva
   
 • 1974m. 5 Gegužė

  Moters buvimo prasmė. "Dievo žodis" ir senasis testamentas. Žmogaus ir krikščionio didybė. Adomas Galdikas. Jėzuitai nepriklausomoje Lietuvoje. "The exorcist" ir psichinės ligos. Dar apie "Alcoholics Anonymous". Su žmogiškom silpnybėm, bet nemari. "Jėzaus sąjūdis" Seksas dabarties mitų panteone.

 • 1974m. 6 Birželis

  Kristus ir moteris. Dievo žodis ir senasis testamentas. Jėzuitai nepriklausomoje Lietuvoje. Nikolojus A. Berdyaevas. Amerikos lietuvių katalikų tarnyba. Seksas dabarties mitų panteone. Berniukas ir mergaitė. Hermann Hesse ir jo "Siddhartha". Mortos sąmonė. Puputis įsigijo tikrus namučius. 

 • 1974m. 7-8 Liepa-Rugp.

  Kas padeda ir kas kenkia išlikti... "Dievo žodis" ir senasis testamentas. Jėzuitai nepriklausomoje Lietuvoje. Kristaus kariai jėzuitų gimnazijoje. Valandėlė pas Lojolos universiteto kanclerį. Seksas dabartinių mitų panteone. Išvydus "Septynis saulės patekėjimus".

 • 1974m. 9 Rugsėjis

  Vienašališka pažiūra į moterį. Įvadas į Kanto labirintą. Kas padeda ir kas kenkia lietuviškajai išeivijai. Pranciškus Petrarka. Iš sonetų madonai Laurai. jėzuitai nepriklausomoje Lietuvoje. Mūsų bute neauga gėlės. Pamotė. Apie vieną blogybę. Naujojo testamento vertimų lietuvių kalba. Istorija ar istorijėlė?

 • 1974m. 10 Spalis

  Vienos moters istorija. Dūmus apie Teilhardą besklaidant. Jėzuitai nepriklausomoje Lietuvoje. Istorijos liudijimas dabarčiai. Dar nepavėlavote. Kas padeda ir kas kenkia išlikt liet.išeivijai.  

 • 1974m. 11 Lapkritis

  Pamokslas savo paties laidotuvėms. Sunkesnieji kunigo šiokiadieniai. Vladimiras Solovjovas. Jėzuitai nepriklausomoje Lietuvoje. Alka ir jos ateitis. Kodėl vaikas blogai mokosi? Abortų problema Kanadoje. Kai mums šiašesdešimt... Motinos laiškas dukrai. Kanapės ir veidmainiškumas. Refleksijos dėl trijų skirtingų knygų.

 • 1974m. 12 Gruodis

  Šviesos ir džiaugsmo šventė. Kardinolas J.H. Newmanas. Jėzuitai nepriklausomoje Lietuvoje. Senatvė. Religinės prošvaistės. Dvasiniai nuodai. Šeimos lyderio problema.