Danguolė Sadūnaitė

SAULĖ

Ji piešia —

smėlį,
vėlyvą palmės medi.
Laivus...
Tylą.
.....................
Ir jūros mėlynumą
                  apglamžytą...

VIENATVĖ VEIDRODY

1.

Lūpos vis dar kalba
apie saulę...
: : : : : : : : : : : :
Vargšės suskilę, pavargę lūpos —
karštligiškai šneka
                  apie saulę.

2.

Kai jos nejaučiu,
kai jos seniai kambary nėra.
.............................
Kai ji nenutyla...

* * *

1.

Sodininke,

tylus Tavo švilpesys
atitiesina mane į Tave.
:  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :
Pamažu Tavo šviesos stulpe
mano kūnas pražįsta...

2.

Ir, sutemai byrant, Tu lauki,
kada su dangumi suaugsiu...

DEGIMAS

1.

Upėje sruvena —
                  miško drėgmė.
Pamiškėj laužas.
Vienoj liepsnoj — diena,
kitoj liepsnoj — naktis
                  kūrenasi...

2.

Žvėrys aplinkui —
sustoję ratu.
Mėnesienoj juodus šešėlius
                  trypia...

3.

Vienoj liepsnoj — diena,
kitoj liepsnoj — naktis
                  kūrenasi.. .

Liepsnos laižo tave, kaip lobį.

* * *

Dieve,
tavo diena buvo tokia graži.
Išsikerojo virš manęs —
                  žydinčiu krūmu.
............................
Tiktai naktį,
ar pasiliksiu stovėti, kaip ir jis:
toli už slenksčio?

* * *

1.

Jeigu Tu būsi šaknys medžio,
pasiliksiu visada su Tavimi...
:  :  :  :  :  :  :  :  :  :
Net jeigu ir niekada
žydėjimas į mane
                  neprasilietų. ..