Inž. Romas Bartuška jau seniai domisi fotografijos menu. Jo nuotraukomis buvome iliustravę 1975 metų liepos-rugpiūčio numerį. Jis yra dalyvavęs keturiose lietuvių fotografų išeivijoje parodose, kuriose laimėjo dvi pirmąsias premijas. Taip pat yra dalyvavęs visos Amerikos fotografų parodoje E.J. Thomas Performing Arts Hall, University of Akron, Akron, Ohio.

     Jo nuotraukų yra buvę "Drauge" ir "Akiračiuose". Romas priklauso Čikagos Lietuvių Fotografų klubui ir Lietuvių Foto parodų rengimo komitetui.

     Šį "Laiškų lietuviams" numerį vėl iliustruojame jo fotografijomis, kurios visos derinasi su lapkričio mėnesio nuotaikomis. Atrodo, kad rudenį gamtos grožis ir gyvybė pamažu blėsta — kur žydėjo gėlės ir žaliavo medžiai, dabar tik riogso nuogi stagarai. Lapkričio mėnesį yra Vėlinių diena, kuri mums primena mirtį ir mirusiuosius. Tai vis liūdnos nuotaikos. Tačiau tikintis krikščionis neturi per daug pasinerti į tą liūdesį; žiūrėdamas į mirštančią gamtą, jis žino, kad pavasarį ji vėl atgis; prisimindamas mirtį, jis tiki, kad žmogus kelsis ir vėl gyvens. Tad ir šiame žurnalo numeryje nenorėjome pasitenkinti tik rudeninėmis nuotaikomis — viršelį puošia fotografija, kuri gal geriau tiktų Kalėdoms. Bet manome, kad ji tinka ir lapkričio mėnesiui. Ji mums primena šviesą, prisikėlimą, gyvenimą, panašiai kaip ir tos žvakutės Vėlinių dieną ant mūsų artimųjų kapų.