Giedrė Žumbakienė gimė Šilalėje. Atvykus į JAV, baigė Haiper gimnaziją ir studijavo meną St. Xavier kolegijoje, kurią baigė bakalauro laipsniu. Paskui tęsė studijas Čikagos Meno institute. Šiais metais gavo Dailiųjų menų ir Grafikos magistro laipsnį Northwestern universitete. Yra dėsčiusi meną amerikiečių mokyklose.

     Giedrė su savo tapybos, emalio ir grafikos darbais yra dalyvavusi jau net dvidešimt penkiose parodose. Ji priklauso Lietuvių Moterų dailininkių draugijai ir įvairioms amerikiečių meno draugijoms: Chicago Society of Arts, North Shore Art League, Hyde Park Art Association, Springfield Art Association, Sales and Rental Gallery, Chicago Art Institutes Sales and Rental Gallery, Tower Park Gallery (Peorijoje).

     Lygiai prieš penkiolika metų buvome jos emalio darbų nuotraukomis iliustravę spalio mėn. numerį. Ta proga dail. Algirdas Kurauskas rašė: "Savo kūrybinių užsimojimų pradžioje dailininkė yra, tiesa, kukli, bet jos pastangos atrodo rimtos ir nuoširdžios. Jos kūryba pasižymi šakotumu ir aiškiai užakcentuojanti savito stiliaus ieškojimą bei apsisprendimą už tapybines vertybes. Giedrė Žumbakienė tolygiai reiškiasi tapyboje, grafikoje, mozaikoje, emalyje, neminant savitų, išradingų ir įdomių ieškojimų mišriose dailės technikose".

     Dabar, po penkiolikos metų, jos kūryba dar labiau išmąstyta, brandi ir įvairi. Šiame "Laiškų lietuviams" numeryje supažindiname skaitytojus su naujesniais Giedrės meno darbais.