Laiškai lietuviams

Metai, Numeriai

Vol. 29 1978M.

Subkategorijos

 • 1978m. 1 sausis

  Mintys metų pradžioje. Charizmatinio sąjūdžio kunigų suvažiavimas. Mūsų tautos likimas ir mes. Albertas Vijukas Kojelavičius. Popietinė polemika. Viešnagė Paryžiuje. Galilėjus ir Paulius VI. Pirmieji santuokos metai. Duktė. Jaunimo savaitgaliniai susitikimai.

 • 1978m. 2 Vasaris

  Tautos balso sėkla. Semkimės stiprybės iš praeities. Apaštalavimas Pauliaus VI supratimu. Lietuvių religingumo vertė. Liturginio atsinaujinimo ateitis. Motina teresė Kalkutoje. Šeimų rateliai. Apie valinguosius ir ištižėlius. Atžalynas moralinio tvaiko atmosferoje. Valentino diena. Dail. Arvydas Algminas.

 • 1978m. 3 Kovas

  "Tas žodis tapo kūnu" (Jn 1,14) Motina Teresė Kalkutoje. Depresija. Ramybė. Iš kitų tautų poezijos. Naujos apaštalavimo progos. Senatvė. Rūpestis dėl gyvenimo šviesos ir žemės druskos. Jaunimo žvilgsnis į save. Trys aktai dramos, kuri vadinasi meilė. 

 • 1978m. 4 Balandis

  Tvirtosios atramos beieškant. Women's lib. Iš sapnų svajonių pasaulio. Pasakoriaus mirtis. Mahosados sprendimas. Rudieji ir žalieji škaplieriai. Pentekostalistinis judėjimas. Apie mylimus ir nemylimus vaikus. Vaikų lepinimas.

 • 1978m. 5 Gegužis

  Tikėjimo nešėja. pyktis - emocija su biologinėmis šaknimis. Dvasinės saviauklos sistema. Rekolekcijos namuose. Įvairios moterys. Alkocholis ir šeima. Pavasario šalnos. Albertas Schweitzeris. Gyvenimas po gyvenimo. Literatūra mūsų mažiesiems skaitytojams. Dail. Jonas Rimša.

 • 1978m. 6 Birželis

  Jei klausysi Bažnyčios... Kovojant su pykčiu - pažinti savo emocijas. Sekmadienio mišių lankymas. Kuriuo keliu pasukti į kūrybingą ir vieningą darbą? Kelionė aplink pacifiką per 80 dienų (I). Apie jautrumą. Šitokia laimė. Gerumo pėdsakai ir šviesos valandėlės. Atidarykime širdis savam šventajam. Kairio "Po Damoklo kardu". Liūdnas faktas.

 • 1978m. 7 Liepa-Rugp.

  Mano gyvenimo Dievas. Apykantos link. Skausmas (eil.) Moterys evangelijose. Po išpažinties - pyragai. Lietuva amžių perspektyvoje. Kelionė apie Pacifiką per 80 dienų. Ar beatpažįstame savo tikėjimą? Dienotbarkė. Kelias į tuštumą. Neišsaugojau... Šlkiniai pančiai. Fotografas Kazys Daugėla.

 • 1978m. 8 Rugsėjis

  Tikinčiųjų bendruomenė be kunigų? Vakaro šėšėliuose. Adomas Jakštas - Dambrauskas. Kelionė aplink Pacifiką per 80 dienų. Bendruomenės panorama. Naujoji ūkinė santvarka. Žmonės, su kuriais dirbame. Diena be džiaugsmo. Sūnų motinoms. Prašau... Tai priklauso nuo mūsų.

 • 1978m. 9 Spalis

  Ką darysime kitiems... Ateisto surinktos maldos. Pavyzdžio įtaka. Akių kalba. Žmogus ir jo likimas. Lietuviškoji kultūra - sielos maistas. Kelionė aplink Pacifiką per 80 dienų. Ak, tie žodžiai. Klausimų lapelis. Liepsnos tapyba. Neurozės. Kalba ir dvasia. Kalbamės telefonu.

 • 1978m. 10 Lapkritis

  Mūsų dvasinė kova už laisvę. Žmogui reikia Dievo. Ar mokomės iš praeities? Kelionė aplink Pacifiką per 80 dienų. Lietuviškasis Perkūnas. Buities kultūra šeimoje. Mūsų namuose studentas. Penktasis lituanistikos seminaras jaunimui. Kad raktas neįstrigtų duryse...

 • 1978m. 11 Gruodis

  Laukiam tavęs, Viešpatie! Kai gimstama iš laikų į laikus. Dievas tas pats, tik jo adresas pasikeitęs. Mano V.Jėzaus Kristaus Dievas. Saulėtą sekmadienį. Kodėl laikraščiai pasensta... Dantė ir jo "Dieviškoji komedija". Lietuviškasis Perkūnas. Vienas šeštadienio rytas. Mintys apie jaunimą. Auk didutis, būk gerutis...