Vilniaus universiteto 400 metų sukakčiai įamžinti medalis jau nukaltas ir platinamas. Šio įspūdingo medalio autorius yra mūsų žymusis skulptorius Vytautas Kašuba, o leidėjai — Akademinis Skautų Sąjūdis.

     Medalis yra baroko stiliaus, tai priduoda jam puošnumo ir pabrėžia universiteto seną amžių. Pirmoje medalio pusėje yra senųjų universiteto rūmų vaizdas. Šioje pusėje randame šv. Jono bažnyčią ir varpinę, laikrodžio bokštą, senąsias sienas ir universiteto kiemus. Čia taip pat yra Vilniaus miesto herbas su šv. Kristupu. Antroji medalio pusė sukurta pagal 18-tojo šimtmečio universiteto antspaudą. Šioje pusėje Vytis yra apsuptas herbais, vaizduojančiais universiteto steigėjus bei rėmėjus — įvairius didžiuosius Lietuvos kunigaikščius ir didikus. Viršuje matyti popiežiaus Grigaliaus XIII herbas, o apačioje Vilniaus vyskupo Protasevičiaus, kurio pastangomis universitetas buvo įsteigtas.

     Medalis yra nukaltas iš bronzos, Sterling sidabro ir paauksuoto Sterling sidabro. Sidabriniai medaliai turi apie vieną troy unciją gryno sidabro. Taip pat bus išleistas 14 karatų auksinis medalis, kuris turės apie 0,8 troy uncijos gryno aukso. Jo kaina bus apie 400 dol. Žinoma, kaina priklausys nuo aukso vertės rinkoje.

     Medalio leidėjai skyrė daug dėmesio, pastangų ir lėšų, norėdami užtikrinti aukštą jo kokybę. Leidėjai norėjo, kad medalis sukeltų pasididžiavimą mūsų tautai ypatingai svarbia universiteto sukaktimi ir taip pat galėtų būti naudojamas Lietuvos reprezentaciniams tikslams. Šis užsimojimas buvo pasiektas — medaliu gali didžiuotis visi lietuviai. Medalis būtų graži ir prasminga dovana šv. Kalėdų ar kitomis progomis ne tik mūšy draugams ir jaunimui, bet ir kitataučiams kolegoms bei bendradarbiams.

Medalius galima įsigyti pas platintojus įvairiose lietuvių kolonijose arba kreipiantis tiesiog į medalio administratorę Aldoną Venckienę, 603 14th St., Santa Monica, CA 90402. Tel. (213) 393-2803.

Iš gauto pelno planuojama išleisti anglų kalba knygą apie Vilniaus universitetą.

Medalio komitetas